Miljø

Nej til uranudvinding – For en socialistisk løsning på Grønlands problemer!

Af Niklas Zenius Jespersen og Frederik Ohsten

Upernavik_first_day_in_class_2007-08-14_2På Nordisk Råds møde i slutningen af oktober bemærkede formanden for Grønlands selvstyre Aleqa Hammond, at Grønland kunne opnå selvstændighed på grundlag af indtægterne fra den uran, der findes i landets undergrund. Bemærkningen vakte opsigt, fordi selvstyret netop havde vedtaget at droppe den såkaldte nultolerance over for uranudvinding. Beslutningen var blevet taget med én stemmes flertal efter voldsom politisk tumult. Blandt andet var den regerende koalition blevet splittet, og gaderne i Nuuk havde set de største demonstrationer siden begyndelsen af 1980’erne (dengang var demonstrationerne faktisk også en protest mod planer om uranudvinding).

Størstedelen af Grønlands befolkning håber, at landets rigdom på råstoffer kan forbedre landets økonomi og løfte den ringe levestandard op til et acceptabelt niveau. Men der er store økonomiske og politiske kræfter på spil i det minefelt, som Grønland bevæger sig ind i. (more…)