Pakistansk marxist med opsang til den danske venstrefløj

P6260388-a

Foto: Jeppe Krommes-Ravnsmed

 

”Kampen for socialisme er lige så relevant og vigtig i Danmark som i Pakistan”
Den pakistanske marxist Lal Khan var i slutningen af juni i København for at fortælle om de pakistanske arbejderes kamp og behovet for international solidaritet. Socialisten var så heldige at få et interview med ham under en pause i hans travle program.

Interview af Lasse Bertelsen

Lal Khan, som er redaktør for avisen The Struggle (Kampen), måtte i 1980 flygte ud af Pakistan, jagtet af det dengang blodige Zia militærdiktatur der havde beordret ham skudt (shot at seight).

I Europa kom han i kontakt med den britiske marxist Ted Grant som introducerede ham til de marxistiske ideer som han indædt har forsvaret lige siden under ganske vanskelige forhold.

I Europa kom han også i kontakt med en lang række arbejdere der siden har været med til at opstarte Kampagnen til Forsvar for de Pakistanske Fagforeninger (Pakistan Trade Union Defence Campaign).

Derefter vendte han tilbage til Pakistan for at hjælpe med at styrke de pakistanske arbejdere kamp mod militærdiktaturet. Men Lal khan, som også er den internationale sekretær for PTUDC, er ikke kun kommet til Danmark for at få støtte til de pakistanske arbejderes kamp; han har også en politisk opsang til de dele af arbejderbevægelsen der har opgivet målet om socialisme.

Lal Khan – Hvad er situationen i Pakistan?
Pakistan har gennemgået en meget turbulent periode de sidste årtier. Pakistansk kapitalisme er så rådden at den største del af befolkningen lider under fattigdom, elendighed og sygdom.

Den herskende klasse er korrupt og involveret i kriminalitet. På den ene side er der hård undertrykkelse fra staten og på den anden side ondskabsfuld religiøs terrorisme der ødelægger samfundet.

Men de Pakistanske arbejdere og unge har revolutionære traditioner og der har været utallige kampe og bevægelse i det sidste halve århundrede. 70 år efter uafhængigheden lider de pakistanske masser endnu mere end de gjorde dengang. Demokratiet har vist sig at være en farce. Med konstante angreb på fagforeningerne og arbejderne.

Der er en oprørsk stemning i samfundet som før eller siden kan bryde ud i en revolutionær opstand. Vi forbereder de revolutionære socialistiske kræfter på at give et perspektiv og en strategi til klassekampen for at sikre en revolutionær ændring af samfundet.

P6260384

Lal Khan talte ved offentligt møde i København mandag den 26. juni. Foto: Jeppe Krommes-Ravnsmed

Du er klart kritisk overfor opdelingen mellem Pakistan og Indien. Hvorfor?
I august 1947 delte de britiske imperialister i samarbejde med de lokale eliter, det indiske subkontinent, ad religiøse linjer. Dette vanvid af religiøst had, resulterede i en massakre hvor næste 2,7 millioner blev slagtet.

De sidste 70 år har de herskende klasse i Pakistan og Indien brugt dette had til at skabe chauvinisme og til at bryde klasseenheden for at ødelægge klassekampen for en revolutionær omdannelse. Sårene efter opdelingen bløder stadig . Kun klassekampen kan forene masserne fra alle religioner, nationaliteter og etniske grupper og føre til en samlet kamp for at omgøre den imperialistiske forbrydelse som opdelingen var.

Hvordan opstod islamisk fundamentalisme?
Moderne islamisk fundamentalisme blev introduceret som et strategisk våben af de vestlige imperialister for at tjene deres strategiske interesser.

Det blev brugt til at knuse arbejderne og ungdommen som kæmpede for et socialistisk ændring af samfundet. Det blev også brugt til at destabilisere og ødelægge revolutionen i Afghanistan i 1978. Den revolution medførte de største forbedringer af de social-økonomiske forhold for de undertrykte klasser i hele regionen.

Afghanistan var dengang så frit at Kabul blev omtalt som ”orientens Paris”. Men nu har imperialisterne mistet kontrollen med fundamentalisterne og disse Frankensteins monstre bider nu deres egne herrer. Men de der virkelig lider er de undertrykte og fattige folk i regionen. Islamisk fundamentalistisk terror kan kun blive knust og besejret af klassekampen og af en revolution.

Flere steder på venstrefløjen i Danmark mener man, at socialisme er en rar tanke, men at man i stedet bør arbejde for en mere human kapitalisme. Hvad siger du til det?
Kapitalismen i dag eksisterer kun ved at udsuge blodet af de undertrykte klasser alle de steder kapitalismen findes. Den er gennemrådden og dybt forældet. Det kan ikke forbedre forholdene for folk i samfundet nogle steder. Den har mistet evnen til at gennemføre reformer som kan lette folkene fra fattigdom og afsavn. Den eneste vej frem for at sikre et ordentligt liv for arbejderne og ungdommen er kampen for socialisme. Dette gælder lige så meget for Danmark som for Pakistan.

Kapitalismens følger, kan ikke bare ses i de tilbage stående lande, men også i de vestlige lande hvor der har været en ødelæggelse af de grundlæggende rettigheder og sociale goder som arbejderklassen havde vundet gennem gernationers kamp. I lande som Pakistan er det ved at fører samfundet mod en afgrund af barbarisme.

Valget er klart: enten kan vi have socialisme og samfundenes frigørelse eller også vil samfundene blive ødelagt af barbarisme. Eksistensen af islamisk stat og andre barbariske grupper er en klar indikation på hvor rådden kapitalismen er når de kan fremavle sådanne kræfter af sort reaktion.

Hvad er Kampagnen til Forsvar for de Pakistanske Fagforeninger, PTUDC?
PTUDC blev opstartet i 1995 efter det brutale mord på vores kammerat Arif Shah som var leder af Punjabs Arbejder Føderation, der havde 65.000 medlemmer. PTUDC er en kampagne til forsvar for fagforeningsaktivister og for at organisere støtte og solidaritet for arbejdernes kampe i forskellige dele af Pakistan, nationalt og internationalt.

Har du et budskab til de danske arbejdere og aktivister i Enhedslisten?
Mit budskabt til de danske arbejdere og aktivister i Enhedslisten er at vores kamp er også jeres kamp og omvendt. Vi er forbundet af en af de mest afgørende ting: Vores fælles klassegrundlag.

Mottoet for arbejderklassens kamp har altid været at et angreb på en er et angreb på alle. Hvis vi er forenet så kan vi aldrig blive besejret. Jeg lover jer at vi vil kæmpe denne klassekrig til enden. Fremad kammerater! Den socialistiske sejr vil blive vores!