Stem NEJ til OK 17

17861910_1502022653150155_1165897045806294838_n.jpegAf Kim Molbech, Tillidsmand 3F Høje Tåstrup og Lasse Bertelsen, malersvend.

Arbejdsgiverne i Dansk Industri kan ikke få armene ned. De har fået et forslag til nye overenskomster der indebærer mulighed for 42 timers arbejdsuge gennem tvunget overarbejde dikteret af arbejdsgiveren. Udover minimale stigninger på mindstelønnen (i en periode med gigantiske milliardoverskud i virksomhederne) er det brede krav om kædeansvar også blevet ignoreret.

I Dansk Byggeris blad Dagens Byggeri kan man læse følgende:

“For arbejdsgiverne i Dansk Byggeri var det først og fremmest vigtigt at sikre moderate lønstigninger og en treårig overenskomst, og begge dele lykkedes. Det var derfor en tilfreds administrerende direktør for Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen, der efter indgåelsen af aftalen sagde til Dagens Byggeri, at der er tale om et ansvarligt forlig.
– Kædeansvar er der ikke, og det kommer der ikke i overenskomsterne, selv om vi har snakket om det i mange år, siger Lars Storr-Hansen, der betegner overenskomstforhandlingerne som hårde, men har nået et resultat, der peger fremad for begge parter.”

Det er nu vi skal have forbedringer – ikke forringelser
Dette siger alt. Denne overenskomst er en arbejdsgiver overenskomst, præcis som vi har set det i 2014 og 2012. Men denne gang sker det i en situation med høj beskæftigelse og store overskud.

I 2015 var der overskud på samlet 227 milliarder efter skat. Der er mere end råd til at forbedre vilkårene for de danske arbejdere der har fået deres løn og arbejdsforhold forringet siden krisen. I stedet har toppen af fagbevægelsen godkendt minimale stigninger og ovenikøbet sagt ja til øget arbejdstid på op til 42 timer om ugen.

Det er svært at kalde det andet end et knæfald for arbejdsgiverne. Sidst der var opsving blev vi også spist af med minimale forbedringer, men vi burde være klogere i dag. Krisen lærte os at arbejdsgiverne ikke er ansvarlige overfor deres ansatte når der er krise.

Derfor bør den positive beskæftigelse bruges offensivt af fagbevægelsen til sikre både kædeansvar og højere mindsteløn. Grunden til at arbejdsgiverne ikke vil have en høj mindsteløn er fordi de ved at det vil betyde at de får sværere ved at trykke lønnen og udnytte udenlandsk arbejdskraft. Netop derfor burde de højtbetalte forhandlere fra fagbevægelsen have stået fast.

Allerede i dag har mange arbejdere, især i industrien og inden for service området, svært ved at få familielivet til at hænge sammen fordi de har skiftende arbejdstider på alle tider af døgnet. At arbejdsgiverne nu får mulighed for at øge arbejdstiden yderligere er helt hen i vejret. I stedet for at sætte arbejdstiden op burde den sættes ned til 30 timer med fuld løn- og personalekompensation.

Hvis det er konflikt de vi have, så lad dem få det!
Konklusionen er klar: Det en Ommer! Allerede nu er arbejdere over hele landet i fuld gang med at sætte bannere op på stilladser, ved firmaer og på motorvejsstrækninger. I flere butikker i jylland hænger der opslag og klistermærker der opfordrer til nej. På facebook strømmer det med nye opslag fra utallige arbejdspladser hvor budskabet er mere end tydeligt: Stem nej til arbejdsgiveroverenskomsten.

Om det bliver et nej er ikke til at spå om. Men det er en af de mest effektive nejkampagner der er i gang, effektiv netop fordi den bliver udført af arbejderne selv.

I Socialisten håber vi på et Nej og arbejder aktivt for det. Der skal åbenbart en konflikt til for at arbejdsgiverne finder ud af at vi ikke finder os flere forringelser og ignorerede krav. Hvis det er en konflikt arbejdsgiverne vil have, så lad os give dem det.

Det er på tide at sætte foden ned. Det er arbejdere der har skabt deres milliardoverskud gennem hårdt arbejde. Nu kræver vi vores løn for det!

Advertisements