Budgetaftale 2017 i København: sparekatalog på 317 mio. kr.

 

P9160237.JPG

5000 mennesker mødte op til Velfærdsalliancens demonstration mod besparelser på over 300 mio. kr.

Den 13. september godkendte samtlige partier i Københavns borgerrepræsentation et budget for 2017, der betyder nedskæringer for 317 mio. kr. Disse er i budgettet kamufleret som en ’effektiviseringsstrategi”.

Men som Velfærdsalliancen skrev i indkaldelsen til demonstrationen den 15. september; ”Der kan ikke effektiviseres mere (…) Man har allerede skåret velfærden ind til benet”.  Resultatet af disse besparelser bliver at de ansatte må løbe endnu hurtigere og flere vil bukke under med stress. Samtidig vil vi se flere børn og ældre der vil opleve svigt, som følge af manglende tid og omsorg.

Over en tredjedel af ’effektiviseringerne’ skal findes på børne- og ungeområdet, der skal spare hele 120,8 mio. kr. Her vil borgerrepræsentationen bl.a. gennemføre;

  • kortere åbningstider i daginstitutioner
  • Lukke mindre institutioner
  • Skære udflytterbørnehaver
  • Tillade merindskrivning i daginstitutioner (hvilket vil sige flere børn pr. ansat)
  • Skære antallet af dagplejere
  • Skære på modersmålsundervisning
  • Skære på børnetandplejen
  • Stor besparelse på fritidsområdet

Intet ord om besparelser

I kommunens præsentation af budgetaftalen for 2017 skal man om på en af de sidste sider, før man kort nævner ordet ’effektiviseringsstrategi – uden at forklare hvad dette indebærer. Det fremgår kun af separate bilag til de tidligere forhandlinger i de enkelte politiske udvalg. Der er tale om effektiviseringskrav, som indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne. Samtidig med budgetloven ikke tillader kommunerne at hæve udgifterne på velfærd, selvom der kommer flere børn, unge og ældre i København. Fagforeningen LFS har dokumenteret at der de seneste 8 år er sparet så meget på vuggestuer og børnehaver i København, at et førskolebarn nu koster kommunen 11.697 kr. mindre end i 2007. Det betyder en samlet besparelse på 3,4 mia. kr. Svarende til 10.300 pædagogstillinger.

I stedet for at fortælle borgerne om disse besparelser har politikerne alene nævnt de områder, hvor der med dette års budget kommer nye midler. Det er positivt med renoveringer af skoler, nye svømme haller og bredere cykelstier m.v. Men det er ting som må forventes at kunne blive betalt over kommuneskatten. København har desuden masser af penge på kistebunden, som de ”ikke må bruge af”.  I stedet for at udfordre de snævre rammer, som økonomiaftalen med regeringen giver kommunerne, har samtlige partier i borgerrepræsentationen valgt at præsentere årets budgetaftale som en ren gavebod. Dette er en farce og en hån mod byens borgere.  Eneste forklaring på dette er, at politikerne næste år skal på genvalg og derfor ønsker at fremstå i et positivt lys hos deres potentielle vælgere.

Men de kan ikke snyde ansatte, børn, unge, forældre og pårørende, som dagligt oplever konsekvenserne af deres besparelser.

Enhedslisten, SF og Socialdemokraterne svigter deres vælgere

At de borgerlige partier ønsker nedskæringer på velfærden er ingen nyhed. Men ved sidste kommunalvalg i 2013 satte 57,3 procent af vælgerne i København deres kryds ved Enhedslisten, SF eller Socialdemokraterne. Det er en skandale at disse partier uden at blinke accepterer så store besparelser på velfærden. Især Enhedslistens valgte i borgerrepræsentationen har grund til at sidde med røde ører. På de seneste 2 årsmøder i partiet har medlemmerne vedtaget at der skulle arbejdes på at lave et kommunalt oprør mod regeringens nedskæringer. Enhedslisten burde ikke have accepteret disse nedskæringer, men have støttet op om de tusindvis af københavnere der i dag går på gaden i protest mod forringelse af velfærden og de ansattes arbejdsforhold.

 

Du kan læse mere om nogle af ‘effektiviseringerne’ i dette års budget i følgende links:

Overordnede effektiviseringer;

https://www.kk.dk/indhold/okonomiudvalgets-modemateriale/14062016/edoc-agenda/fde35432-ab47-453e-b5e5-6202c141495a

Specifikke effektiviseringer på børne- og ungeområdet, der er refereret til i artiklen;

https://www.kk.dk/indhold/borne-og-ungdomsudvalgets-modemateriale/27042016/edoc-agenda/7e8e7017-59dc-4f39-9a4c-164b792c626b/057526c2-40b4-42e4-9da9-541d57db8cde

Click to access 14821770-17524610-15.PDF