Kommunal aktionsdag: Forsvar velfærden!

13173267_10156921082695644_2241598563994989294_o

Stor demonstration i København på aktionsdagen for et kommunalt oprør den 12. maj 2016. Foto: Andreas Bülow

• STYRK VELFÆRDSALLIANCEN

 • FOR ET LANDSDÆKKENDE TILLIDSMANDSMØDE

 • PRES LO FTF OG AC TIL AT BAKKE OP

Af Socialistens redaktion

De 74 demonstrationer 12. maj pressede den borgerlige regering til at trække omprioriteringsbidraget tilbage. Desværre satte de nye besparelser (kaldet et ”moderniseringsprogram”) i stedet. Besparelser der kommer efter 30 års forringelser af den offentlige sektor. Dette samtidig med den nuværende og de foregåendes regeringers krav om budgetter og rammeaftaler der år efter år har betydet forringelser.

Det velfærdssamfund der engang eksisterede i Danmark er i fare. Har du penge kan du få fuld service på private hospitaler og i private skoler, plejehjem og daginstitutioner. Men tilhøre du flertallet af samfundet kan du se frem til dårligere og dårligere service. De ansatte i det offentlige er ved at gå under af stress og frustrationer over at se syge, ældre og børn der ikke får den støtte de burde.

Regeringen dikterer nedskæringerne

De her forringelser kommer til at fortsætte, hvis ikke vi siger fra. Derfor er Velfærdsalliancens akti- viteter og krav helt rigtige. Det er regeringens alt for små rammeaftaler der dikterer nedskæringerne. Og derfor må presset både rettes mod kommunerne der må nægte at udføre regeringens beskidte nedskæringsarbejde og regeringen der må presses til at trække besparelserne tilbage.

De offentligt ansatte arbejdere har været på gaden igen og igen gennem de sidste mange år, med demonstrationer og strejker. Alligevel er forringelserne fortsat. Dette har ført til en vis opgivende stemning hos nogle, hvilket der ikke er noget at sige til. Men opgiver vi kampen vil resultatet kun være flere besparelser. Til gengæld bør det diskuteres hvordan vores kamp styrkes.

Velfærdsalliancen har dannet lokale netværk over hele landet. Flere steder er man begyndt at kontakte lokale arbejdspladser. For at styrke velfærdsalliancen bør dette arbejde fortsættes så der på landsplan dannes tætte netværk af de lokale arbejdspladser.

Disse bør så igen kunne mødes på landsplan og koordinere aktiviteterne. Derfor bør der efter demonstrationen den 15. september indkaldes til landsdækkende tillidsmandsmøde. Her bør næste skridt være at indkalde til en samlet landsdækkende demonstration foran Christiansborg.

En af de ting som virkelig vil kunne rykke er strejker samtidig blandt den private og offentlige sek- tor. Hvis de rige ødelægger vores velfærd, så vil en strejke kunne være vores modsvar som rammer dem økonomisk, da de jo ikke kan tjene penge når arbejderne strejker.

Fagbevægelsen må stå sammen og bakke op

LO og FTF, samt AC hvis medlemmer også bliver ramt, bør støtte aktivt op om velfærdsalliancen. Nogle faglige ledere har sagt at de ikke vil støtte fordi de mener at Enhedslisten står bag velfærdsalliancen. Men dette er en dårlig undskyldning. For det første er Velfærdsalliancen en bred kampagne, for det andet, hvis kampen gælder et forsvar for velfærden er det vel lige meget hvem der står bag. Derfor må LO, FTF og AC presses til at gå aktivt ind i kampen.

Den eneste eksistensberettigelse for fagbevægelsen er at den kæmper for medlemmernes interesser. Og her må kampen mod velfærds- forringelserne være centralt. LO, FTF og AC kunne forklare regeringen at hvis de bliver ved med at angribe deres medlemmer, den danske arbejderklasse, så går vi i strejke. Dette ville kunne få besparelserne fjernet i løbet af meget kort tid.

Ødelæggelsen af velfærdssamfundet i såvel Danmark som i resten af verden er en konsekvens af et kapitalistisk samfund i krise. I kampen for at fastholde deres magt og rigdom kommer erhvervs- livet og de borgerlige i konflikt med arbejderklassens leveforhold. De ønsker at skære i vores løn og forsørgelse, få os til at arbejde længere og spare vores velfærd væk så at pengene i stedet kan gå til toppen af samfundet. I Socialisten kæmper vi for et socialistisk samfund hvor flertallet i samfundet styrer de værdier som flertallet af samfundet har skabt.

Som alternativ til den borgerlige regering kæmper vi for at arbejderpartierne Ø, A og F må danne en regering på et socialistisk program. For at en ny arbejderregering ikke blot skal ende som Helle Thornings nedskæringsregering er der samtidig brug for en kamp inden i arbejderbevægelsen for en kampklar ledelse og en reel rød politik.

Derfor er vi i Socialisten ikke blot aktive i kampen mod Venstre regeringen, men samtidig aktive i de politiske diskussioner i Enhedslisten, fagbevægelsen og elev- og studenterbevægelsen og vi opfordrer alle arbejdere og unge til ligeledes at blive aktive i arbejderbevægelsen i kampen for et socialistisk alternativ.

Hvis du vil vide mere om hvad du kan gøre så skriv til Socialisten på: socialisten@socialisten.dk eller besøg os på http://www.socialisten.dk