Debat om den politiske linje i Frankrigs Kommunistparti

Logopcf14Af Jeppe Krommes Ravnsmed

Frankrigs Kommunistparti PCF holder kongres i juni. Vi har talt med Greg Oxley fra PCF i Paris, der er en af stillerne bag et forslag til handlingsprogram, som kongressen skal diskutere.

Frankrig er nedsunket i en alvorlig social, økonomisk og politisk krise. Kapitalisterne fører en nådesløs offensiv mod arbejdernes rettigheder og levevilkår. Med hjælp fra den ”socialistiske” Francois Hollande-regering, forsøger de at ødelægge alle fortidens sociale og politiske landvindinger.

EU trækker i samme retning, i Frankrig såvel som i resten af Europa. Erfaringerne fra Grækenland viser, at EU ikke viger tilbage for noget, i deres forsvar for kapitalisternes interesser.

I denne kontekst udspiller der sig lige nu en levende debat om den politiske linje i det franske kommunistparti PCF. Kongresserne i partiet, som definerer den politiske linje, afholdes ikke nødvendigvis hvert år. Det er den politiske ledelse, som afgør hvornår der indkaldes til kongres. De seneste kongresser har været afholdt i 2008, 2010 og 2013.

Op til dette års kongres, den 2-5 juni, skal medlemmerne tage stilling til forskellige forslag til nyt politisk handlingsprogram for partiet. Ledelsen af PCF har fremlagt deres bud på samlet politisk program, men det kæmper med forskellige alternative programforslag.

390307_121497241299967_585452588_n

Greg Oxley fra La Riposte, en marxistisk gruppering i PCF

Et af forslagene til nyt politisk program kommer fra den marxistiske gruppering i PCF, La Riposte, som udgiver en avis af samme navn. Her fortæller Greg Oxley fra La Riposte om PCF og den politiske kamp, der lige nu udspiller sig i partiet.

Hvor stort er PCF?

Det er svært at sige præcis, hvor mange medlemmer kommunistpartiet har, men tallet er sandsynligvis et sted mellem 70 000 og 90 000. Det er det største arbejderklas- se parti i landet, og det har stadig en betydelig støtte blandt arbejderklasse aktivister, især i CGT, Frankrigs fagforenings sammenslutning, som har omkring 600.000 medlemmer.

Hvilke regler er der, hvis man ønsker at præsentere alternative programforslag?

Reglerne er, at en alternativ tekst skal være underskrevet af mindst 300 partimedlemmer. Dette er et meget fornuftigt tal. Imidlertid er antallet af underskrifter fra en given region (departement) begrænset til kun 30. Det betyder eksempelvis, at man kun kan præsentere 30 underskrifter fra Paris, selvom der her er 25 lokalafdelinger. Alle regioner (departementer) sidestilles, selvom der andre steder nogle gange kun er et par dusin aktive medlemmer. Denne grænse tenderer derfor at straffe de områder, hvor PCF har en betydelig militant base.

En anden begrænsning er, at hvert medlem, der underskriver det alternative programforslag, skal have betalt sit kontingent lige indtil en uge før den dato, hvor teksterne præsenteres for ledelsen, og deres betalinger skal bevises af certifikater, som ledelsen i mange områder er meget tilbageholdende med at give. Disse kriterier betyder, at for at få 300 gyldige underskrifter, vil det reelt være nødvendigt at samle 500 underskrifter i alt.

Derudover skal man vis om, at når man underskriver et oppositionsdokument, så vil medlemmet ofte blive forsøgt udstødt eller blive underlagt andre former for pres i partiet. En af de store udfordringer vi havde, var at opnå opmærksomhed omkring vores programforslag blandt medlemmer af partiet på landsplan, da vi, i modsætning til ledelsen, ikke har adgang til medlemslisterne. På trods af disse vanskeligheder, lykkedes vi med at få vores tekst anerkendt som et officielt alternativt politisk dokument. Dette viser, at de marxistiske ideer, som La Riposte står for, har et solidt støttegrundlag i partiet.

Hvor mange forskellige programforslag bliver sat til afstemning?

I alt vil fem forskellige tekster komme til afstemning. Ledelsens programforslag, og fire oppositionsdokumenter, heraf vores eget. Dette er et stort antal dokumenter, i forhold til tidligere år, hvilket indikerer omfanget af opposition til ledelsen.

Hvad er proceduren for behandling af de forskellige programforslag?

Alle medlemmer har ret til at stemme om dokumenterne. Afstemningen finder sted før kongressen afholdes. Det dokument, der modtager flest stemmer går videre til at blive det grundlæggende dokument, som bliver forelagt for kongressen.

Hvad er de vigtigste forskelle mellem ledelsens programforslag og det alternative forslag fra La Riposte?

Ledelsens tekst fremsætter en meget frygtsom reformistisk politik. Den indeholder overhoved ingen foranstaltninger som vil true det kapitalistiske ejerskab over bankerne og industrien. Den præsenterer ikke nogen klar stillingtagen ift. de grundlæggende spørgsmål, som arbejderbevægelsen i Frankrig savner svar på, som EU, krigene i Mellemøsten og angrebene på de demokratiske rettigheder under undtagelsestilstanden.

Kommunistpartiets medlemmer af det franske parlament stemte for undtagelsestilstanden og har gentagne gange opfordret til en intensivering af krigen i Mellemøsten. Dette problem er ikke nævnt i deres dokument. Vores dokument lægger ud med en kort analyse af ka- pitalismens krise i Frankrig og i Europa, og præsenterer dernæst et klart kommunistisk og revolutionært program, der forbinder de umiddelbare krav fra arbejderne med behovet for at sætte en stopper for den kapitalistiske ejendomsret til produktionsmidlerne og over bankerne.

Den drager en lære af konflikten mellem Den Europæiske Union og Syriza regeringen og forklarer, at enhver seriøs kamp mod kapitalismen i Frankrig vil betyde et afgørende brud med EU, og vil dermed åbne vejen for en socialistisk føderation af europæiske stater. Vores dokument går imod undtagelsestilstanden og den imperialistiske intervention i Mellemøsten og fordømmer den reaktionære position PCF’s parlamentsmedlemmer antager på disse spørgsmål. Vores dokument rejser også behovet for en gennemgribende demokratisering af PCF, således at valget af og kontrollen med de ledende organer placeres i hænderne på partiets medlemmer.

Advertisements