Venezuela: Højrefløjen vinder parlamentsvalget

920x240-resultadosan.920.0Af Andreas Bülow (Hands Off Venezuela – Danmark)

Søndagens parlamentsvalg i Venezuela endte med en sejr til højrefløjen. Det foreløbige resultat er blevet 46 pladser til Venezuelas Forenede Socialistparti, PSUV, (stiftet af Hugo Chávez og den nuværende præsident Maduros parti), 99 pladser til den højreorienterede koalition MUD, mens det stadig ikke er afgjort hvem der får de sidste 19 parlamentspladser. I stemmetal fik PSUV og deres allierede 6 millioner stemmer mens oppositionen fik 7,5 millioner. Valgdeltagelse blev høj på 74,25% deltagelse.

Højrefløjen, som ligeledes netop har genvundet magten i Argentina, har nu vundet en stor sejr i Venezuela. Det er blot den 2. afstemning ud af 20 som de har vundet siden den bolivariske revolutionsproces startede i 1998.

Årsagen er, at Maduro-regeringen har forsøgt at regulere kapitalismen, i stedet for at stoppe den økonomiske sabotage ved dens rod – nemlig ved at ekspropriere banker, fødevaredistributionen og jorden. Kapitalflugt og varesmugling, kombineret med bureaukratisk fejlstyring, har ført til en inflation på 80% (ifølge IMF 150%), hvilket gør livet umådeligt svært for almindelige mennesker der får udhulet deres lønninger, også på trods af de jævnlige lønstigninger regeringen har gennemført. Dette er formentligt forklaringen på hvorfor mange har valgt at “straffe” regeringen ved at stemme på oppositionen.

Det endelige resultat er endnu uklart, men hvis oppositionen vinder bare 1 mandat mere og opnår 100, kan de mønstre et “kvalificeret flertal”, som i følge Venezuelas grundlov giver dem ret til at underkende og udskifte ministre, inklusiv vicepræsidenten, der ellers er præsidentens rolle. Med andre ord står vi overfor en årrække med intens konflikt imellem højrefløjens parlamentariske flertal og PSUV der stadig sidder på præsidentposten og flertallet i kommuner og regioner. Det kan sagtens munde ud i et forsøg på en slags “konstitutionelt kup” sådan som vi så i Honduras 2009 og i Paraguay i 2012. Det kan også munde ud i en genkaldelses-folkeafstemning om Nicolás Maduros mandat, en folkeafstemning hvor der stemmes om hvorvidt der skal udskrives nyvalg halvvejs igennem præsidentens valgperiode, som kan komme på tale allerede til næste år.

Det samlede resultat er endnu ikke offentliggjort, da alle stemmerne endnu ikke er talt op og verificeret. I løbet af ugen vil vi udgive en grundigere analyse af resultatet, dets årsager og de opgaver som den bolivariske revolution står overfor. Endnu er intet endelig afgjort, men det står klart at vi, den revolutionære bevægelse såvel i Venezuela som internationalt, står over for en langt svære og farligere situation og at der er brug for grundig selvrefleksion og debat hvis vi skal sikre at de socialistiske kræfter igen går frem og at vi kan føre bevægelsen til sejr.

Advertisements