Univalg: Stem på dit fag- og studenterråd og fortsæt kampen mod fremdrift og nedskæringer!

DSC_6549

Foto: Niklas Zenius Jespersen

Af Niklas Zenius Jespersen, medlem af Socialisten og kandidat for Historisk Fagråd til studienævn og universitetsbestyrelsen

I denne uge stemmes der til universitetsvalg på Københavns, Aarhus og Syddansk Universitet. I København bruger Studenterrådet og fagrådene valget til at mobilisere imod fremdriftsreformen og til at svare igen på nedskæringer ved at stille krav om højere kvalitet og mere studenterindflydelse. Derfor opfordrer vi i Socialisten til at stemme på dit lokale studenterråd og fagråd og blive aktiv i kampen!
”Studenterrådet eller fremdrift!” – ”Din hverdag, vores arbejde”. Sådan lyder hovedparolerne for Studenterrådet, fakultetsråd og fagrådene i det igangværende universitetsvalg på Københavns Universitet (KU). På den måde har Studenterrådet gjort det årlige universitetsvalg til en del af den større kamp imod fremdriftsreformen og nedskæringer og dermed bliver hver stemme udtryk for en opbakning fra de studerende til denne kamp. Dette er ikke mindst vigtigt fordi, det er fremdriftsreformen, milliardnedskæringer og dimensionering, der sætter de rammer som resten af universitetet virker indenfor. Uden det større fokus ville vores arbejde i de lokale studienævn, institut- og akademiske råd ikke havde megen betydning.

12274761_10153069248885938_1919247841236975349_nDerfor er det et utroligt vigtigt skridt Studenterrådet har taget med fokuset for årets universitetsvalg. Et fokus der også er taget yderligere op af mange fagråd. F.eks. har Historisk Fagråd ved KU sat fokus på hvordan nedskæringerne ødelægger kvaliteten af undervisning og feedback og øger frafaldet, når antallet af udbudte valgfag reduceres fra 7 til 4 pr. årgang og undervisningsholdene i fremtiden næsten fordobles til 40 studerende pr. hold.

Vi støtter Studenterrådet imod konservative og Frit Forum

Studenterrådet, og de tilknyttede fakultets- og fagråd, er ikke de eneste, der stiller op til universitetsvalget. Om end der er fredsvalg mange steder, især ved valg af studienævn og institutråd, så stiller også Konservative Studerende og det socialdemokratiske Frit Forum op flere steder. Det er næppe overraskende at vi i Socialisten ikke støtter Konservative Studerende. Selv om de konservative er erklærede modstandere af fremdriftsreformen, så har de forsvaret en række af nedskæringerne og foreslået fjernelse af SU’en på kandidaten. Ligeledes er de imod brugen af demonstrationer og blokader til at kæmpe mod nedskæringer og fremdriftsreformen, ligesom de ofte anklager de studerende for selv at være skyld i den dårlige kvalitet ved at være for ”dovne” og ikke tage ansvar, frem for at kritisere de forringede studieforhold.

Derimod vil nogen måske undre sig over hvorfor vi ikke støtter Frit Forum til valget. De stiller jo trods alt op under parolen ”Eneste liste til venstre for midten” med henvisning til at Studenterrådet, modsat Frit Forum, ikke er tilknyttet et bestemt parti. I mangt og meget støtter Frit Forum og Studenterrådet den samme politik, men der er en afgørende forskel på hvordan de arbejder og heri ligger grunden til, at vi støtter Studenterrådet og fagråd og ikke Frit Forum.

For en kæmpende og inkluderende studenterbevægelse

Giver du din stemme til Frit Forum eller Konservative Studerende, så vil du som almindelig studerende dermed havde afsluttet din indflydelse herfra og frem til næste valg om et år. Du har nemlig ingen indflydelse på hvad Frit Forum mener eller stemmer i de indvalgte råd og nævn. Stemmer du derimod på dit lokale fagråd og Studenterrådet, så kan du løbende deltage i at diskutere og bestemme hvad de indvalgte repræsentanter skal mene og stemme, ved at møde op til møder i fagråd og fakultetsråd. Ligeledes er der den forskel at både Frit Forum og Konservative Studerende udelukkende gør brug af lobbyisme i den tro, at man blot behøver at overbevise politikerne om problemer i fremdriftsreformen og så skal de nok lave det om. Dette er dog utroligt naivt og der er intet der tyder på, at det har eller vil virke.

DSC_6557

Foto: Niklas Zenius Jespersen

Studenterrådet derimod kan engagere de studerende i den daglige kamp. Ikke blot gennem fag- og fakultetsrådenes udvalgsarbejde, men også gennem aktioner, demonstrationer og blokader. Tiltag der vedtages af de studerende selv, demokratisk gennem fag- og bestyrelsesmøder og stormøder for alle studerende ved større begivenheder som blokader. Og ikke mindst tiltag der, i modsætning til lobbyisme, har vist sig at virke. Studenterrådet er også den eneste liste, der kæmper for genindførslen af universitetsdemokratiet fra før universitetsloven af 2003. Før i tiden sad de studerende nemlig på mellem 25% og 50% af pladserne i udvalg og ledelse, mens resten af posterne gik til det videnskabelige og administrative personale. Ligeledes blev rektor og andre ledere demokratisk valg ude på universiteterne og beslutninger om budget, undervisning og ansættelser blev taget af de demokratisk valgte udvalg. I modsætning til i dag hvor de fleste beslutninger tages af ansatte, ikke-demokratisk valgte, ledere og en universitetsbestyrelse hvoraf flertallet er udefrakommende erhvervsfolk uden demokratisk mandat.

Stem på dit fag- og studenterråd og bliv aktiv!

En stemme på dit fag- og studenterråd er altså ikke der hvor indflydelsen stopper, men der hvor den starter. Det er et første skridt i en længere kamp imod fremdrift, nedskæringer og dimensionering og for kvalitet og demokratisk indflydelse. Derfor mener vi heller ikke, det er rigtigt når Frit Forum siger, at de er den eneste liste til venstre for midten. Tværtimod er vi som venstreorienterede langt bedre repræsenteret af fag- og studenterrådene, da vi her har mulighed for demokratisk at diskutere med alle studerende, fælles vedtage politikken og sammen organisere kampen imod angrebene på vores uddannelser, og da vi som venstreorienterede fuldt ud kan støtte op om Studenterrådets politik for og krav til vores uddannelse.

Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på at det ikke er nok at vinde univalget for at få lavet tingene om. Studenterrådet har i årevis siddet på begge de studerendes pladser i universitetsbestyrelsen uden at det har kunnet stoppe nedskæringer, fremdriftsreformen eller sikre demokrati og et højere timetal. Derfor må vi efter valget fortsætte kampen ved at organisere nye protester. Vi må i fag-, fakultets- og studenterråd i fællesskab organisere en debat til at munde ud i stormøder hvor de studerende kan vedtage en plan for hvordan vi vinder kampen i næste semester. I Socialisten mener vi at en sådan plan kunne være at indkalde til en måneds protester med demonstrationer hver uge og daglige blokader hvor institutter skiftes til at blokere. Således kan vi lægge et pres på regeringen og universitetsledelsen for at få opfyldt vores krav, da de vil have stoppet protesterne og få universiteterne til igen at køre normalt.

Til at gøre dette har vi brug for en stærk studenterbevægelse og derfor støtter vi i Socialisten op om vores fælles fag- og studenterråd til universitetsvalget og opfordrer dig til at gøre det samme. Først med din stemme og siden med din aktive deltagelse – Kun sammen kan vi ændre forholdene på vores uddannelser!