Fælles Krystalnat-demonstration siger nej til hetz mod flygtninge

Demonstration på Gammeltorv. Krystalnat 2015. Foto: Niklas Zenius Jespersen

Demonstration på Gammeltorv. Krystalnat 2015. Foto: Niklas Zenius Jespersen

Tekst og fotos af Niklas Zenius Jespersen

I dag for 77 år siden angreb nazister de tyske jøder i det der blev kendt som Krystalnatten og ofte regnes som begyndelsen på Holocaust. Dette er i mange år blevet markeret med anti-racistiske demonstrationer Danmark over og således også i år hvor omkring 300 mennesker samledes på Gammel Torv i København for at markere dagen og vise deres modstand mod den racisme og fremmedfjendskhed, der også i dag viser sit grimme ansigt. Ikke mindst i flygtningedebatten. Blandt arrangørerne var en række fagforeninger, antiracistiske- og jødiske organisationer. Omkring halvdelen af de fremmødte var ankommet med en fordemonstration arrangeret af Enhedslisten (se mere her). Fra talerstolen blev der bl.a. sat fokus på hvordan Danmark inden 2. Verdenskrig havde sendt jødiske flygtninge fra Tyskland tilbage til Tyskland og holocaust og der blev draget paralleller til hvordan vi i dag sender flygtninge tilbage til forfølgelse, tortur og til tider døden i lande som Iran, Irak og Afghanistan.
demo2Der skal lyde en kæmpe cadeau til de arrangører og aktivister, der år efter år får markeret dagen og sat fokus på de fortsatte problemer med racisme og fremmedfjendskhed. Desværre var deltagerantallet dog ikke i nærheden af de tusindvis, der har deltaget i efterårets andre demonstrationer for flygtninges rettigheder. Det kan der selvfølgelig være mange grunde til, men en del af forklaringen skal nok findes i, at arrangørerne i år, i modsætning til tidligere, ikke ønskede politiske partier og venstreorienterede organisationer blandt arrangørerne eller talerne. Det samme gjaldt for al omtale af Palæstina-konflikten hvilket udelukkede mange af de fredsorganisationer der tidligere har deltaget. Resultatet var en langt mindre arrangørkreds end den vi har set tidligere, netop i år hvor det store fokus på flygtninge gjorde demonstrationen så vigtig. Erfaringen viser imidlertid at det er venstrefløjen, særligt omkring Enhedslisten, sammen med fagbevægelsen, der besidder de erfaringer, den organisatoriske styrke og aktivistnetværkene til at mobilisere til store demonstrationer. Således var halvdelen af demonstrationen jo også kommet sammen med Enhedslisten. Det er en vigtig erfaring at tage med til næste gang. Den anti-racistiske bevægelse kan godt både mobilisere på et bredt grundlag og samtidig inkludere venstrefløjen i deltagerkredsen.

Desværre var der nogle få der ikke havde forstået demonstrationens budskab om fred og tolerance. Således var der enkelte racistiske tilråb imod flygtninge og imod nogle aktivister fra de Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS) der med bannere viste solidaritet med flygtninge. Ligesom nogle enkelte anarkister, agerede voldeligt og kom med trusler mod aktivister fra Socialisten og Internationale Socialister. Dog uden at det lykkedes dem at ødelægge stemningen til demonstrationen og uden at det skal lyde som en anklage imod anarkister i almindelighed. Alt i alt ændrede dette dog ikke på at det var to gode og vigtige demonstrationer, som vi forhåbentlig på venstrefløjen kan gøre vores for skal blive endnu større næste år!

Læs mere om demonstrationerne på deres Facebook sider:
Ingen flygtning er illegal – Aldrig mere Krystalnat (https://www.facebook.com/events/746350062176833/)
Aldrig mere en Krystalnat 2015 (https://www.facebook.com/events/163987993942881/180580542283626/)

Advertisements