Dagpenge: Skandaleforlig hastes igennem. Start protesterne nu!

Foto: Toke Nielsen. Fra LOs kongres 2014.

Foto: Toke Nielsen. Fra Dagpenge-møde i Aalborg 2014.

Af Lasse Bertelsen

Kun 3 dage efter udspillet fra dagpengekommissionen er der nu lavet et forlig om dagpengene.  Men hvorfor er det pludselig gået så hurtigt? Er det fordi man var bange for medlemsoprør fra LO baglandet? Svaret er ja. Allerede i tirsdags ved det store faglige møde i arbejdermuseets store mødesal gik der rygter om at regeringen med toppen af DF og Socialdemokratiet ville prøver at lave et lyn-forlig.

En af årsagerne var tilsyneladende at man frygtede at LO og FTFs godkendelse af kommissionens forslag ville føre til medlemsoprør på LO kongres der starter på søndag i Aalborg. Men andre ord har lederne af LO og FTF Harald Børsting og Bente Sorgenfrey skrevet under på noget uden at have deres medlemmers opbakning.

For at sikre et dagpengeforlig var det altså nødvendigt at haste det igennem så det ikke ville gå som under den forrige regerings trepartsdrøftelser. Her måtte fagbevægelsens top slukøret forlade forhandlingerne om at arbejderne skulle miste deres fridage, da det mødte massiv modstand i i fagbevægelsen og på arbejdspladserne. Derfor var det afgørende for dem at få aftalen i hus inden de forskellige arbejdspladser og faglige netværk begyndte at mobilisere for alvor.

Sagen er den at for at Socialdemokratiet skulle kunne lægge stemmer til var det meget vigtigt at det så ud som om at det er gjort i fuld enighed med fagbevægelsen. Var LO ikke med havde socialdemokratiet og Mette Frederiksen et problem. Men hvis socialdemokraterne pludselig ikke turde være med i et forlig, så ville DF og regeringen have et problem. De var nødt til at have socialdemokraterne med for at kunne bruge dem til at retfærdiggøre aftalen.

Med andre ord er det her en skandale! Den danske arbejderklasse er blevet ført bag lyset, endda af folk der påstår at de kæmper for arbejdernes interesser! Det er helt uacceptabelt. Dagpenge reformen i 2010 blev lavet ud for den uvidenskabelige og neoliberale forudsætning at folk finder et arbejde hvis man fjerner deres levegrundlag (dagpenge).

Problemet var bare at det ikke passede. Folk fandt ikke bare et arbejde, for det var ikke noget arbejde! Det var derfor de gik arbejdsløse. Så 60.000 danske lønmodtagere mistede deres ret til dagpenge, til trods for, at de, mens de var i arbejde, flittigt passede deres arbejde og år ud troligt betalte deres a-kassekontingent. Med den nye reform vil der fortsat være 10.000 der mister dagpengeretten om året. Altså har den nye reform ikke løst det problem den skulle løse. Det er den samme reform som før med et par små justeringer betalt af de arbejdsløse selv.

Tillidsrepræsentantsmøde om Dagpenge. 20.10. Foto: Benny Allermand

Tillidsrepræsentantsmøde om Dagpenge. 20.10. Foto: Benny Allermand

På det landsdækkende faglige møde den 20. oktober med 230 deltagere, var det helt tydeligt at der var en enorm vrede mod forslaget fra dagpengekomissionen og ikke mindst vrede mod at LO og FTF var med til at indføre karensdage, nedskæringer for dimittender samt fjerne muligheden for at optjene dagpenge for som minimum 1.500 af de lavest lønnede arbejdere.

En kvinde fra Prosa sagde at de ville have os til at diskutere indbyrdes om man skulle tage penge fra dimittender eller gennem karensdage, men at det kun var for at fjerne fokus fra at de har svigtet de arbejdsløse og arbejderne igen. Dette blev mødt med stort bifald og flere der råbte ”Hørt!”. På mødet diskuteredes også blokader, arbejdsnedlæggelser, stilladsbiler, aktioner på LO kongressen samt en faneborg den 30. oktober på Christiansborgs slotsplads.

Det er denne store utilfredshed man nu forsøger at komme til livs ved at prøve at haste et forlig igennem. Svaret på om det lykkedes vil komme fra arbejdspladserne og de faglige organisationer. En ting er sikkert: der er stadig ikke fundet en bare nogenlunde acceptabel løsning på dagpengeområdet.

Så hvis politikerne tror at de med deres forligssnyderi kan få fred og ro, så må de tro om igen. Enhver arbejder ved at ordentlige forhold for arbejdsløse er til gavn både for de arbejdsløse, men mest dem der er i arbejde. Ved at forringe dagpenge, sygeløn, førtids og kontanthjælp forsøger de at presse arbejderklassen ned i løn og arbejdsforhold. Vi skal være bange for at blive arbejdsløse. Derfor er kampen for et acceptabelt dagpengesystem ikke slut endnu. Den kamp fortsætte til den lykkes.

LO, FTF og Socialdemokratiet må fjerne deres støtte til forliget!

Det må indkaldes til et nyt landsdækkende tillidsmandsmøde hurtigst muligt!

Arbejde er en ret – straf arbejdsgiverne ikke de arbejdsløse

Advertisements