Stop hetzen mod flygtninge!

UN Photo/R LeMoyne / CC / Flickr

UN Photo/R LeMoyne / CC / Flickr

Af Socialistens redaktion

Over sommeren gik Venstre, anført af den nye integrationsminister Inger Støjberg, i kødet på flygtningene. En ny lovgivning opretter en særlig lav ydelse for flygtninge, som nu skal klare sig for et beløb der svarer til SU. At flygtninge, i modsætning til studerende, ikke må arbejde ved siden af ydelsen og at de skal finde sig i nedværdigende nyttejob og tvangsaktivering, er de borgerlige helt ligeglade med.

Men det har ikke været nok at vedtage at skære i ydelserne. Inger Støjberg foreslog oven i købet, at der kunne rykkes annoncer ind i udenlandske dagblade, som advarede flygtninge mod at søge til Danmark. Annoncerne skulle forklare mere om de forringede vilkår for asylmodtagere og man håbede så at menneskesmuglerne ville læse dem i lejrene rundt omkring i Europa og Tyrkiet.

Støjbergs opførsel kan virke nærmest komisk, men bag ved hetzen mod flygtninge gemmer der sig ikke bare en historie om en kynisk borgerlig regering, men også om en kaotisk situation skabt af imperialismens forfejlede politik i Mellemøsten.

Proportionsforvridning

Skulle man tro retorikken fra Venstre og Dansk Folkeparti, så er Danmark det foretrukne tilflugtsland og vi er ved at drukne i flygtninge. Virkeligheden er en noget anden. Af de 72.339 mennesker som fik ophold i Danmark i 2014 var blot 6.000 syriske flygtninge. Faktisk var de største grupper som kom til Danmark rumænere og polakker, som de danske arbejdsgivere bruger som billig arbejdskraft i deres kamp for at trykke lønnen nedad.

Det samlede antal syriske flygtninge anslås af FN-organisationen UNCHR til at være på 4,25 millioner. Dertil kommer flere millioner som er internt fordrevne i Syrien. Langt de fleste af disse flygtninge, omtrenmt 4 millioner, opholder sig i lejre i nabolandene Tyrkiet, Jordan og Libannon.

Kun 250.000 af de syriske flygtninge er således ankommet til Europa, hvoraf langt de fleste opholder sig i lande som Grækenland, Italien, Frankrig og Tyskland. Mens der i Danmark i 2014 kun kom 7.000 asylansøgere fra Syrien, så kom der i Sverige hele 81.301.

De danske borgerlige politikeres kampagne er derfor fuldstændigt ude af proportioner. Formålet er ikke at optræde ”ansvarligt”, men derimod at finde en syndebuk og fjerne fokus fra de problemer som har ophobet sig i Danmark som produkt af den tiltagende udbytning af arbejderklassen.

Dobbeltmoral

Hetzen – både imod flygtninge, men også imod udlændinge generelt – har i de seneste måneder antaget nye dimensioner. I juni blev en muslimsk gravplads i Brøndby vandaliseret, gravsten og symboler smadret.

Der har været et fremstød af racistiske demonstrationer fra Pegida-bevægelsen og i Tyskland har der været massevis af voldelige attentater imod flygtningecentre. I Sverige så man en påsat brand mod en moské den 25. december 2014, hvor fem mennesker efterfølgende blev indlagt på hospitalet for røgforgiftning.

Torsdag 23. august blev et asylcenter i Danmark, i Djursland, overmalet med hagekors og skriften ”sidste advarsel”. Politiet mener at dette bare er ”drenge-streger”, hvilket siger meget om den lemfældige tilgang de har til efterforskningen.

Det etablerede politiske system og medierne er ekstremt dobbeltmoralske i disse sager. Så snart en muslim tager et våben i hånd, kalder man det for ”terrorisme” og hele hylekoret sættes i gang. Der er ingen tvivl om at skyderier, som fx dem vi så i København i marts 2015, må fordømmes på det kraftigste. Men hele den manipulerende ideologiske offensiv om ”terrorisme” er dybt dobbeltmoralsk, når man tænker på at de selvsamme politikere og medier sidder med hænderne i skødet, når det er et asylcenter eller en muslimsk gravplads som angribes.

Destabilisering af Mellemøsten

Hvorfor står vi overhovedet med de største flygtningestrømme siden 2. verdenskrig? Når mennesker flygter i små gummibåde, med stor fare for at drukne, er det ikke for sjov. Krigene i Libyen, Syrien, Irak og Afghanistan har destabiliseret hele regionen og berøvet dets folk for en anstændig fremtid.

Også situationen i Libyen er vigtig til at forstå den enorme tilstrømning af flygtninge. Mange af de mennesker fra andre afrikanske lande, som søger mod en bedre fremtid med beskæftigelse og bolig, kunne førhen tage til Libyen og få arbejde dér. På trods af Gaddafi-regimets brutalitet, var Libyen et relativt stabilt samfund med bl.a. en stor olieeksport. Men vestens bombetogter i 2011 har fuldstændigt smadret landet, som i dag er splittet imellem forskellige militsgrupper der kontrollerer forskellige dele af landet. Mennesker fra det øvrige Afrika kan således ikke længere søge arbejde i Libyen, men er forvist til farlige bådture til Europa.

Vestens hykleri er derfor totalt. Med den ene hånd sender man kampfly og missiler til at sønderbombe Irak og Libyen, med den anden hånd laver man grænsebomme og hetzkampagne. Danmark har i de seneste femten år været en af de mest ivrige krigsdeltagere i NATO’s beskidte krige, man har skabt et helvede for millioner af mennesker og nu ser vi konsekvenserne.

Kampen mod de borgerliges flygtninge-hetz er derfor uadskillelig fra kampen mod Danmarks krigsdeltagelse.

Advertisements