Sæt Dansk Arbejdsgiverforening på kontanthjælp!

Illustration: Logo pressefoto Jobcenter

Illustration: Logo pressefoto Jobcenter

Stemmer fra gulvet: Det er os, der skaber værdierne – så det er os, der burde bestemme over arbejdsgivernes ophobede milliarder. Sådan kan vi afskaffe arbejdsløsheden, skriver Toke Nielsen, formand for 3F Ungdom region Nord, Kim Molbech, tillidsrepræsentant på DRS og Lasse Bertelsen, næstformand for malerklubben SBM.

Talerøret for Danmarks kapitalister, Dansk Arbejdsgiverforening, har udtalt at alle overførselsindkomster skal sættes kraftigt ned. Rent faktisk skal de sættes ned til mellem 6.745 og 13.500 om måneden.Dette skulle ifølge DA skaffe et øget arbejdsudbud på 85.000.

Situationen er imidlertid den, at vi allerede har 200.000 arbejdsløse på sulteydelser, som mere end gerne vil have et arbejde. Hvorfor så sænke ydelserne endnu mere? Svaret er meget ligetil. Dansk Arbejdsgiverforening ønsker at skabe yderligere desperation blandt folk uden arbejde så de vil tage et hvilket som helst arbejde til en hvilken som helst løn.

Ifølge liberale økonomer skaber øget arbejdsudbud flere arbejdspladser. Det eneste problem i denne teori er bare, at den ikke er rigtig. Lige meget hvor meget arbejdsgiverne og deres købte repræsentanter i folketinget (R, V, C, O og I) gentager den neoliberale løgn, så bliver det altså ved med at være en løgn.

At fjerne folks levegrundlag skaber ikke arbejdspladser. Det skaber fattigdom og dermed et pres på lønningerne. Det betyder selvfølgelig, at arbejdsgiverne så kan true deres ansatte (hvilket de allerede nu gør flittigt) til at gå ned i løn. Tænker man lidt længere frem (hvilket DA i deres absurde jagt på profit ikke gør), hvad betyder det så, når arbejdere går ned i løn? Jo, det betyder at købekraften falder, hvilket igen betyder yderligere krise.

Det interessante er, at medlemmerne af DA besidder gigantiske summer. Faktisk er der ifølge Børsen opsparet 470 milliarder kroner i de danske virksomheder. Dette mener DA tilsyneladende ikke er nok. Men tænk nu, hvis de mennesker der havde skabt de 470 milliarder, altså den danske arbejderklasse, demokratisk kontrollerede den voldsomme formue.

Så kunne vi ikke blot skabe 85.000 arbejdspladser. Vi ville kunne sikre alle et arbejde, og tilmed alle en 30 timers arbejdsuge til en løn højere end den, de i dag tjener ved 37 timer. Vi ville kunne sikre efterløn som 60-årig og pension som 65-årige. Dagpenge der svarede til ens løn og lærlingeløn der svarede til mindstelønnen i stedet for den lave slaveløn, lærlinge modtager i dag. Så vi vil gerne sige tak til DA for deres indspark i debatten.

Vores svar til dem er: Sæt Dansk Arbejdsgiverforening på kontanthjælp! Ved at sætte DA’s pengepugere på kontanthjælp ville vi kunne frigøre midler der kunne sikre alle et godt og værdigt liv.

Nogle vil måske indvende, at det ikke kan lade sig gøre. Men hvorfor egentlig ikke? Det er arbejderne, der producerer værdierne; ergo burde det også være os, der demokratisk kontrollerede dem. Det kan sagtens lade sig gøre. Rent faktisk var det, hvad arbejderbevægelsen blev skabt for at gøre. Vi skal blot have en ledelse, der tør gøre det. Det har vi ikke i dag, men det betyder ikke, at vi ikke kan få det i fremtiden.