Bekæmp arbejdsløsheden – fyr kapitalisterne

Foto: George_Denmark / CC / Flickr

Foto: George_Denmark / CC / Flickr

Af Lasse Bertelsen

Den økonomiske krise, som har buldret siden 2007, fortsætter. Alt for mange unge kan ikke få uddannelse, praktikplads eller arbejde. Og alt for mange arbejdere står stadig uden job. Danmarks Statistik oplyser, at 190.000 er uden beskæftigelse. Men i stedet for at bekæmpe arbejdsløsheden har regeringen, de borgerlige partier og virksomhedsejerne erklæret krig mod de arbejdsløse. Man har forringet dagpengene voldsomt, og det samme har man gjort med kontanthjælpen. Dette sker med undskyldningen om, at man vil presse de arbejdsløse til at tage uddannelse eller arbejde.

Problemet er blot, at der ikke er noget arbejde eller nogen uddannelse. På den måde prøver de ansvarlige for arbejdsløsheden at give skylden til de arbejdsløse. Gang på gang har man hørt om, at det skulle være masser af job, der ikke kan blive besat, fordi de arbejdsløse ikke vil tage arbejdet. Dette har diverse fagforeninger gang på gang bevist var løgn og opspind, hvilket desværre ikke har stoppet de borgerliges voldsomme hetz mod de arbejdsløse.

Dagpengene

Den daværende Nyrup regering gennemførte i 1990’erne voldsomme angreb på dagpengesystemet der blev sat ned fra ni til fire år. Og de borgerlige partier gennemførte så en yderligere voldsom forringelse med dagpengereformen i 2010, der både halverede dagpengeperioden ned til blot to år og fordoblede genoptjeningskravet til et års arbejde. De borgerlige økonomer påstod, at dette ville betyde at dem, der mistede retten til dagpenge, bare ville gå ud og finde sig et job. Virkeligheden har vist, at man ikke kan tage et job, der ikke er der. Den seneste dagpengereform er desuden gennemført under en af de alvorligste kriser i kapitalismens historie. Resultatet har været, at 50.000 arbejdere har mistet dagpengeretten, hvilket har betydet opløsning af familier og har sendt et ukendt antal på gaden. Men det har også haft katastrofale konsekvenser for resten af arbejdsmarkedet.

Dagpenge-forringelserne har styrket en arbejdsgiveroffensiv, som har presset arbejdstempoet til et vanvittigt niveau, som har presset lønningerne og som har skabt et sundhedsskadeliget arbejdsliv. Det var præcis, hvad man ønskede at opnå. De borgerlige, som er købte marionetter for erhvervslivet, har ønsket et arbejdsmarked, hvor frygt tvinger de ansatte til at acceptere den ene forringelse efter den anden. Midlertidige løsninger var ingen løsning Finansloven for 2015 indeholdt nogle forbedringer, eksempelvis trak den nogle af regeringens forringelser af kontanthjælpen tilbage. Men dette ændrer ikke ved, at kontanthjælpsmodtagere stadig bliver jaget rundt i aktivering til en alt for lav ydelse.

På dagpengeområdet blev der indført en ny midlertidig ordning, kaldet kontantydelse. Men kontantydelsen gælder først fra oktober 2015 og kun for de folk, der mister dagpenge fra den dato. Alle de andre over 50.000, der har mistet deres dagpenge, bliver ikke hjulpet. Med andre ord er det ikke godt nok. Den nye ydelse svarer til kontanthjælpen og ligger dermed milevidt fra gennemsnitslønnen i Danmark. Og den indbefatter krav om omgående aktivering i nyttejob – et andet ord for ikke-overenskomstmæssigt tvangsarejde.

Enhedslisten

Der kan ikke herske tvivl om, at Enhedslisten har været nogle af dem der har kæmpet hårdest for at fjerne dagpengeforringelserne. Alligevel er det ikke kun regeringens ansvar, at der ikke blev fundet en løsning, men også Enhedslistens. Havde Enhedslisten stået fast på kravet om at fjerne forringelserne, og fået kravet gennemført, ville det have medført en langt større støtte, samt en tro på at det kan lade sig gøre at kæmpe forbedringer hjem. Hvis regeringen stædigt havde holdt fast i den borgerlige dagpengereform, og der var blevet udskrevet valg, ville det uden tvivl havde betydet øget opbakning til Enhedslisten.

Men ledelsen i Enhedslisten har brugt den manglende mobilisering fra fagbevægelsen som undskyldning for ikke stå fast. Selvom det er korrekt, at det er dybt kritisabelt at fagtoppen har bukket hovedet for regeringens politik, er det ikke godt nok, at Enhedslistens ledelse går væk fra kravet på grund af det. Skulle fagtoppens kampiver sætte rammerne for, hvad man kan opnå, ville det se sort ud (i øjeblikket). At andre ikke kæmper, er ingen undskyldning for ikke selv at kæmpe.

Til kamp mod arbejdsløsheden

For det første må Enhedslisten kæmpe for et dagpengesystem, der sikrer, at alle, der har mistet dagpengene, får dem tilbage. Dagpengene må svare til ens løn, så arbejderne holdes skadesløse, hvis de bliver fyret. Optjeningskravet bør sættes voldsomt ned, og der bør ikke være nogen begrænsning på dagpengeperioden. Lyder det som utopi? Muligvis, men det er ikke mere en 25 år siden, at det var sådan.

Derudover må der i fagbevægelsen kæmpes for en arbejdsuge på 30 timer som første skridt mod en seks timers arbejdsdag og en fire dages arbejdsuge. Selvfølgelig med fuld løn- og personalekompensation. Nedskæringerne af velfærden må tilbagerulles, så de offentligt ansatte ikke bukker under for stress samtidig med, at deres kollegaer går arbejdsløse. Der må gennemføres renoveringer af alle de mange lejligheder, skoler, daginstitutioner osv., der trænger til det.

Disse tiltag vil kunne betyde, at de mange hundredetusinde arbejdsløse kunne sættes i arbejde i løbet af meget kort tid. Arbejdsløshed kan bekæmpes, arbejdsløshed skal bekæmpes, og vejen frem er en arbejderbevægelse der tager kampen op.

Kapitalismen er skyld i arbejdsløsheden

Den stadig tårnhøje arbejdsløshed er en epidemi der hærger arbejderklassen. Og det er et bevis for at kapitalismen har spillet fallit. Virkeligheden er at kapitalisterne og aktiespekulanterne har rekordstore formuer. Men ud fra et kapitalistisk synspunkt giver det ingen mening at investere de mange milliarder i nye arbejdspladser, da krisen betyder, at købekraften er meget svag.

Ifølge Finansministeriet er den private indenlandske efterspørgsel bestående af privatforbrug og investeringer 10 procent lavere end i 2007. Ministeriet oplyser desuden, at niveauet af erhvervsinvesteringer ikke været lavere siden 1981. I stedet for at investere, lægger virksomhederne pengene til side. Ifølge Børsen samler 470 mia. på den måde støv i de danske virksomheder. Det svarer ifølge Nationalbanken til omkring en tyvendedel af samtlige værdier, der findes i Danmark, den såkaldte nationalformue.

Dette beløb kunne – hvis det blev investeret i en statslig plan – udrydde arbejdsløsheden ikke blot én, men flere gange. Men hvis kapitalisterne ikke har ”råd” til at sikre arbejde, velfærd og ordentlig løn, bør alle klassebevidste arbejdere og unge stille sig selv spørgsmålet: har vi så råd til kapitalismen?

De enorme overskud i virksomhederne kunne gennem en socialistisk planlagt økonomi mere en rigelig sikre alle et arbejde, en ordentlig løn, genetablering af velfærden og for den sags skyld give alle arbejdere en værdig alderdom. Det eneste, det kræver, er, at de 200 største virksomheder og banker underlægges arbejderklassens demokratiske ledelse og kontrol. Så arbejdsløshed er ikke en naturlov. Det er en epidemi der skal bekæmpes og det kan kun ske gennem socialistisk politik.

Advertisements