Kina: Strejkerekord i 2014

I 2014 var der knap 1400 strejker eller protester blandt kinesiske arbejdere inden for byggeri, minedrift, transport, undervisning og fremstillingsindustri. Det viser tal fra den Hong Kong-baserede China Labour Bulletin. Det er næsten dobbelt så mange som det tilsvarende antal i 2013, og stigningen var især dramatisk i det sidste kvartal af 2014, hvor der var mindst 569 protester, mere end tre gange så mange som i samme periode året forinden.

Kinas arbejdere stiller sig i stigende grad i opposition til fabrikslukninger og stiller krav om højere løn samt udbetaling af løn og pension, som store arbejdsgivere som eksempelvis Nike forsøger at snyde de ansatte for. Mange strejker har hurtigt spredt sig fra den ene fabrik til den næste, og myndighederne lader til at være mindre hårdhændede og langsommere i deres indgriben end de tidligere har været.

Resultatet er, at strejketallet er stigende, og at arbejderne i tiltagende grad bliver bevidste om deres rettig- heder og får erfaringer med samlet kamp for deres forhold. I provinsen Guangdong, hvor der er mange store industrivirksomheder, er der på visse fabrikker eksempler med ægte fagfor- eninger med demokratiske valg, hvor arbejderne får deres første erfaringer med demokrati fra neden.

Advertisements