Unge kræver handling!

tekst og fotos af Jeppe Krommes-Ravnsmed

Den 9. oktober gik unge elever og studerende på gaden. Med regeringens finanslovsudspil er de sidste rester af håb til denne regering blevet gjort til skamme.

Initiativet ”Unge Kræver Handling” er et samarbejde mellem elev- og studenterorganisationer for ungdomsuddannelserne, en række mellemlange uddannelser og de universitetsstuderende. Der kæmpes for uddannelse, jobs og boliger til alle.

Behov for kamp

Massive nedskæringer på uddannelsesområdet, praktikpladsmangel, stor ungdomsarbejdsløshed og boligmangel. Efter 3 år med en regering der kaldte sig ”uddannelsesregering”, er forholdene for unge blevet kraftigt forværret.  Ifølge beregninger fra Dansk Studerendes Fællesråd (DSF) har regeringen siden 2011 sparet så meget på universiteterne, at der i 2015, med det nuværende finanslovsforslag, vil være 19 % færre midler pr. studerende end der var, da regeringen trådte til.

På ungdomsuddannelserne stuves der flere og flere elever ind i klasseværelserne, og samtidig står over 13.000 unge uden en praktikplads til at kunne færdiggøre deres uddannelse.

Mens de unge studerer, er det ofte en kamp at overleve for SU’en. I studiebyerne mangler der betalelige lejeboliger. I eksempelvis København må de omtrent 80.000 studerende kæmpe om 11.000 kollegie- og ungdomsboliger, hvilket giver et underskud på næsten 70.000. Det tvinger de unge ud på det dyre private boligmarked. På trods af uddannelserne er fultidsarbejde, så dækker SU’en ikke, når man ofte er tvunget til at betale over 5000 kroner i husleje.

Krisen har kastet hver ottende ung ud i ledighed. Og hvis man som nyuddannet skal kæmpe sig ind på arbejdsmarkedet, må man ofte acceptere absurde krav om ulønnet praktik, ulønnet overarbejde og dårlige arbejdsforhold.

En videre plan

Flere tusinde gik sammen på gaden den 9. oktober, og rundt om i landet har der på flere gymnasier været undervisningsnedlæggelser. Mange unge har deltaget i kampagnen, og lagt et godt stykke arbejde for at engagere og mobilisere deres medstuderende. Erfaringen fra de seneste mange års uddannelsesdemonstrationer mod nedskæringer og forringelser, er desværre, at den nuværende regering, ligesom den forrige, ikke lytter til de unge, hvis kampen blot stopper efter en enkelt dags protest. Derfor må kampagnen fortsætte med nye aktiviteter. De studerende må fastholde enheden, og modgå regeringens og højrefløjens taktik om at spille de enkelte uddannelser ud i mod hinanden. Et næste skridt kunne være at indkalde til et landsdækkende møde for alle elever, lærlinge, studerende og ungarbejdere. Her bør laves en plan for skridt der kan udvide kampen og få flere unge involveret i kampagnen. Et kommende folketingsvalg bliver udskrevet inden for et år. Når valget kommer, må ”Unge Kræver Handling”-initiativet være parate til at indkalde til demonstrationer.

Enhedslistens rolle

Enhedslisten har som det eneste parti i folketinget konsekvent støttet op om de unges krav om flere praktikpladser, kampen mod SU-forringelse, hurtigere-ud-reform, m.v. Demonstrationen den 9.oktober blev også støttet af Enhedslisten. I den videre kamp kan Enhedslistens medlemmer spille en vigtig rolle. I elevrådene og fagrådene må de konsekvent kæmpe for vigtigheden af fortsatte aktiviteter. De må også være med til at rejse parolen om, at studerende og arbejdere har en fælles kamp, hvilket gerne må udmønte sig i konkret samarbejde med lokale fagforeninger om at inddrage deres medlemmer i kampen, der er en generel kamp for velfærd. Støttede fagbevægelsen og dens medlemmer op om kampen, med trusler om arbejdsnedlæggelser, ville det have en direkte effekt på økonomien, og derfor ville regeringen i højere grad være tvunget til at indfri kravene.

Derudover må Enhedslistens medlemmer være med til at pege på, at spørgsmålet om god og gratis uddannelse til alle, og ordentlige forhold for unge, er et klassespørgsmål. Til demonstrationen blev dette meget godt illustreret af Liberal Alliances Ungdom, der havde medbragt et banner, hvor der stod ”forkælede møgunger”. For højrefløjen er det forkælet at kræve en praktikplads, så man kan færdiggøre sin uddannelse. For dem er det forkælet at kræve en studiebolig der er til at betale, når man ikke har nogle rige forældre der kan købe en lejlighed for en. For dem er det forkælet at kræve medindflydelse på sit studie. For dem er det forkælet at kræve et arbejde, når man er færdiguddannet. Liberal Alliance og resten af højrefløjens mål, er at gøre uddannelse til en vare, der kun er tilgængelig, såfremt man selv kan betale for den. For dem er det heller ikke noget problem, at mere og mere af forskningen på universiteterne betales og bestemmes af private firmaer og fonde.

Derfor skal elev- og studenterbevægelsen heller ikke være bange for at komme med politiske udmeldinger, der klart forklarer hvilke partier der ønsker nedskæringer og forringelser for de unge. Højrefløjen, virksomhedsejerne og arbejdsgiverne ønsker ikke at afskaffe ungdomsledigheden, da arbejdsløshed er en nødvendighed under det kapitalistiske samfund, for at presse forholdene for dem der er i arbejde.

Enhedslistens folketingsmedlemmer må rejse de unges fuldt ud rimelige krav, og kan de ikke blive opfyldt, så skal de ikke være bange for at smække med døren til Corydons kontor. Enhedslisten må være ansvarlige over for de tusinder af unge, der ser partiet som en vigtig medspiller i kampen for et andet samfund.

Advertisements