Dagpengeløsning

Af Socialistens redaktion

På socialdemokraternes kongres lovede Helle Thorning ingen dagpengeløsning...Blot at kommisionens arbejde skulle fremskydes 6 måneder. Foto: Pressefoto FT - Henrik Sørensen.

På socialdemokraternes kongres lovede Helle Thorning ingen dagpengeløsning…Blot at kommisionens arbejde skulle fremskydes 6 måneder. Foto: Pressefoto FT – Henrik Sørensen.

Regeringens politik er i gang med at føre den i graven. Enhedslisten må forberede ægte rød opposition. Regeringen har tilsyneladende gjort det til en principsag at blæse på de arbejdsløse. I hvert fald var det inden begyndelsen på årets forhandlinger om en ny finanslov et ultimativt krav fra statsminister Helle Thorning-Schmidt, at dagpenge-angrebene ligger fast og ikke kan rulles en milimeter tilbage.

Enhedslisten har allerede påpeget, at partiet ikke kan acceptere dén præmis, og det er helt korrekt. Der er brug for at holde fast og vise, at man mener det. Dagpenge-forringelserne er – sammen med andre markante reformer som kontanthjælpsreform, fleksjob-reform, øget pensionsalder, SU-reform, erhvervsskolereform, efterløns-angreb og sygedagpengereformen – et generelt angreb på flertallets levestandard.

Alt peger i retning af et sænket lønniveau og mere pisk for at få arbejderne til at acceptere dårligere vilkår af frygt for det helvede af utryghed og mistænkeliggørelse, det er at være arbejdsløs. Regeringen har med sin højredrejede arbejdsgiver-politik gravet sin egen grav. Det er den logiske konsekvens af den socialdemokratiske politik med klassesamarbejde i en tid, hvor kapitalismen er i krise.

En gruppe faglige aktivister fra blandt andet Dansk Metal, 3F, FOA, LO, Prosa og TL har for nylig sparket gang i en kampagne og en underskriftindsamling ved navn ”Dagpengeløsning nu!” Kampagnen har allerede fået støtte af FOA’s forbundsformand Dennis Kristensen. Det er der al god grund til at bakke op om og brede ud.

Enhedslisten har over 5000 medlemmer af fagbevægelsen, og det er et fremragende udgangspunkt for at iværksætte en slagkraftig kampagne, der også peger i retning af et venstresving i fagbevægelsen. Den socialdemokratiske top er sammen med fagbevægelsens top i fuld gang med at ”begå selvmord med åbne øjne,” som nogle udtrykker det.

Selv langt inde i Socialdemokratiet og i lokale LO-afdelinger kan de se, at kursen er helt gal og må lægges om. Så selv om situationen for mange arbejderfamilier er meget vanskelig for tiden, åbner det store muligheder for Enhedslisten i forhold til at udfordre Socialdemokratiets dominans i arbejderbevægelsen på afgørende punkter.

Men det kræver, at man står fast over for S-toppens trusler og afpresning om at bøje af på kravene om, at de alvorlige angreb skal rulles tilbage. Sagen er, at det er den socialdemokratiske politik med klassesamarbejde, der har ført til det nuværende roderi. Enhedslisten hverken kan eller skal redde kastanjerne ud af ilden for Thorning og Corydon. Enhedslistens opgave er at samle de venstreorienterede dele af fagbevægelsen bag sig og sammen lægge grunden til, at arbejderbevægelsen kan udfordre kapitalisternes misrøgt af samfundet.

Boks: Finanslov 2015

Selvom regeringen har udlagt det som en ”ren gavebod”, er der ikke mange gode nyheder for arbejderklassen i finanslovsudspillet. Allerede på forhånd har Corydon og Thorning nægtet at gøre noget ved dagpenge-reglerne. FL 2015 lægger op til en stram økonomisk politik, hvor de offentlige investeringer vil være 4,6% lavere end i år, hvilket vil have en samlet negativ indvirkning på økonomien på 0,4%. Med andre ord: Ingen skabelse af nye arbejdspladser.

Selvom Corydon hævder at man ”forærer” 1,5 mia. til velfærd, så er faktum at studenterbevægelsen har regnet på tallene og er kommet frem til en helt anden statistik: Der skæres 12.000 i tilskud per studerende på professionshøjskolerne, 82 millioner bespares på gymnasierne alene i 2015 og på universiteterne bliver der 1.100 kr. mindre per studerende.

På sundhedsområdet lover FL2015 også et løft, men ifølge Dansk Sygeplejeråd i Hovedstadsområdet, er den virkelige situation at der skal spares en knap én milliard kroner i 2015 som konsekvens af nedskæringerne i aftaler mellem regeringen og regionerne.

I det hele taget er FL2015 ikke andet end varm luft og et skalkeskjul for et år med bundborgerlig politik. Således er det indlysende, at Enhedslisten bør stå fast og sige klart nej.

Advertisements