Kritisk modtagelse af LO-Formanden i Aalborg

af Toke Nielsen

Den 18. september havde LO-Aalborg og Socialdemokraterne i Vejgaard inviteret Harald Børsting til debat om arbejdsmarkedet, men mødet kom hovedsageligt til at handle om dagpengene og Harald Børstings “Stik piben ind” udtalelser.

20140918_210051

En forsinket Harald Børsting ankom ved 20-tiden Til 3Fs konference lokaler i Vejgaard. Det var en kritisk forsamling der mødte ham, og i mødelokalet kunne han læse to bannere der sagde: ”Dine medlemmer eller dit parti? ” og ”kæmp for dagpengene LO! ”.

Mens folk ventede på LO-formandens ankomst, blev der formuleret en række spørgsmål. Det første spørgsmål var hvad man kunne gøre ved den underbetalte arbejdskraft. I hans svar blev ideen om en lovbestemt mindsteløn afvist, og han insisterede på, at det var en sag for arbejdsmarkedets partere.

Hans svar var altså den samme ukontroversielle snak vi har hørt så mange gange før.

Stik piben ind hvor?

Da spørgsmålet om dagpengene kom op, startede Børsting med at forklare sin udtalelse om, ”at man skulle stikke piben ind”, med, at regeringen i hans analyse ikke kan flytte sig. Og, at hvis “fagforeningsfolk bare råber op som SF’ere og Enhedsliste-folk, vil vi tage fokus væk fra dem der egentlig er skyld i den situation vi står i nu (VKO red.) ”  Ydermere mente han, det kunne lede til, at regeringen mistede sit parlamentariske grundlag og dermed ville blive væltet ved finanslovsforhandlingerne.

Fra salen blev det pointeret at der var et flertal i folketinget (med SF, EL og DF) for en løsning, hvis Socialdemokraterne ville det. I samme indlæg blev det pointeret, at Børsting var valgt af LO- forbundene og ikke af Helle Thorning og, at stemningen ude på arbejdspladserne er, at der er behov for en reel løsning.

Det bemærkedes også, at LO-formandens udtalelser fik fagbevægelsen til at fremstå som et handlingslammet vedhæng til regeringen, over for de 40.000 der er røget ud af Dagpengesystemet.

20140918_210033

Afvisende Børsting

Børsting slog fast, at det var logisk, at Socialdemokraterne ikke træder ud af regeringen uden at vælte den. Herefter begyndte han at liste de lappereformer socialdemokraterne har lavet op, og advarede mod faren for en borgerlig regering; ”… ikke for at true med alternativet…”.

Fra salen blev det pointeret, at den førte politik let kunne få de borgelige til magten. Til dette kom Harald Børsting med en kringlet forklaring; “”I 2011 mobiliserede vi (fagbevægelsen red.) stærkt på spørgsmålet om overførselsindkomster og vi tabte!”   og ”derudover har debatten nu ikke givet udslag i meningsmålingerne. ”

Børstings analyse forudsætter, at Socialdemokraternes førte politik ikke har nogen indflydelse på valgresultaterne og meningsmålingerne. Og at vælgerne ikke går op i dagpengene.

Debatten døde ud efter denne komplette forvirring Børsting havde fået skabt.

Det videre møde

Herefter fortsatte mødet med fokus på andre temaer. Spørgsmålet om kædeansvar blev vendt. En maler pointerede bl.a., at de små mestre gerne ville have kædeansvar, da det er dem det går ud over, men at “de store herrer som ’Phil og søn’” derimod ikke ville. Børsting mente, at modtrækket kunne være at hyre et advokatforbund til at finde ud af en løsning på kædeansvaret. Hvorefter han begyndte at kritisere malerforbundets forsøg på at hæve mindstelønnen ved de sidste overenskomstforhandlinger, fordi det skræmte Dansk Industri.

Spørgsmålet om en sammenlægning af LO og FTF blev også vendt. LO-formanden afviste FTF som politisk uinteressant, da de har lagt alt ud til forhandlingskartellerne. Han mente med ”uinteressant” også, at det ville forhindre LO i ’at tage gennerelle samfundshensyn’ ved f.eks. at angribe de offentligt ansatte. Hvad han mener om de offentligt ansatte i LO-forbundene nævnte han dog ikke.

Mødet sluttede omkring kl. 22 med flere spørgsmål stillet end besvaret.

20140918_203422