OECD forudser svære tider for kapitalismen

Af Andreas Bülow

00-carlos-latuff-the-euro-time-bomb-2010Selvom der i Danmark tales meget om at opsvinget nu er på vej, så er de fleste førende internationale økonomer ikke særligt optimistiske hvad fremtiden angår. For nyligt udgav en tænketank i OECD en ny rapport som lagde et dystert perspektiv for verdensøkonomiens udvikling frem til 2060.

I dokumentet skriver de bl.a.:

”Opsvinget efter den globale finansielle og økonomiske krise er fortsat svagt og usikkert. Flere faktorer, som affødte højkonjunkturen og den efterfølgende nedtur, er der fortsat – dette inkluderer overbelånte husholdninger og regeringer og overdreven afhængighed af finansielle services – hvilket stadig påvirker opsvinget. På samme tid, påførte krisen nogle længerevarende skader på økonomien, igennem lav investering, arbejdsløshed og svage offentlige finanser, hvilket kan svække fremtidsudsigterne.”

Den samme rapport forudser en lang periode op til 2060 med afmatning i verdensøkonomien. Samlet set vil væksten i BNP aftage med ca. en tredje-del. De avancerede kapitalistiske landes økonomi vil vokse med 2.7% fra 2010-2060 sammenlignet med 3.4% i 1996-2010.

Men også væksten i de såkaldte tigerøkonomier i Asien ser ud til at aftage, blandt andet som et resultat af klimaforandringer; miljøskader vil ifølge rapporten betyde et tab på 5% vækst i Syd- og Sydøstasien. Den fremspirende effekt som verdenshandlens udbredelse og de nye markeder i øst har haft, vil gradvist fortage sig.

Uligheden i verden vil stige med 30% og et land som Sverige vil have ulighed på et niveau som vi kender det i USA i dag. Danmark går heller ikke forbi – ifølge rapporten er uligheden steg vores ulighed med 0,22 på Gini-koefficienten fra midten af 1980’erne til 2000. Men fra 2000 og frem til i dag er den steget med 0,25 og i 2060 vil uligheden i bruttoindkomst stige med 32,62% i Danmark.

Langt fra en periode med fremgang og vækst, befinder vi os således i en tid med stagnation og tilbagegang, afløst af enkelte opsving som ikke rykker ved det store billede. Kapitalismen har udtjent sin historiske rolle og kan kun skabe øget ulighed, miljøkatastrofer, krige og elendighed. Men globaliseringen vil også føre til at arbejderklassen vokser globalt og skaber stærkere bånd imellem sig. Det skaber de objektive forhold for øget klassekamp.

Advertisements