Nej til patentdomstolen

Den 25. maj skal Dansker- ne til stemmeurnerne, ikke alene for at vælge hvilke politikere, som skal sidde i EU-parlamentet, nej denne gang skal vi også stemme om hvorvidt Danmark skal deltage i det europæiske enhedspatent og den fælles EU-patentdomstol. For en gang skyld får den danske befolkning altså mulighed for direkte at vise deres holdning til et EU spørgsmål. 

Hvad præcis er det, vi skal stemme om?

Afstemningen indeholder i virkeligheden to elementer:
1) Om Danmark skal indgå i det såkaldte enhedspatent, hvilket betyder at man kun behøver at ansøge om et patent, som så dækker i alle de lande, der vælger at deltage. Som det er nu skal man som i stedet søge om patent i hvert land separat.

2) Om Danmark skal deltage i den fælles patentdomstol, som betyder at alle patentsager kun skal prøves ved denne i stedet for ved det enkelte lands respektive domstole.

Et afgørende problem, at sager om patenter ved deltagelse i den fælles patentdomstol ikke kan ankes udenfor selve patentsystemet. Som det er nu kan højesteret behandle patentsager og afvise dem f.eks. hvis der er tale om software patenter eller hvis det vurderes at den viden / opfindelse som forsøges patenteret er af afgørende betydning for det danske samfund. Dette vil ikke længere være muligt, hvis Danmark deltager i den fælles Europæiske patentdomstol.

Derfor anbefaler Socialisten et NEJ

Der er mange grunde til at vi på Socialisten er modstandere af det Europæiske enhedspatent og ikke mindst patentdomstolen.

Først og fremmest mener vi helt grundlæggende at patenter i sig selv er problematiske.  Som socialister går vi ind for at opdagelser og opfindelser skal komme samfundet og befolkningen som helhed til gode og at viden bør deles mest muligt. Vi mener ikke at der er holdepunkter for at patentering medfører fordele for andre end store kapitalistiske virksomheder samt ikke mindst advokater, der specialiserer sig i patentsager.  

At stå udenfor patent domstolen vil ikke betyde at danske virksomheder ikke kan søge enhedspatentet eller få prøvet patentsager ved den fælles domstol, men enhedspatenter bliver ikke gældende i Danmark, hvilket kan spare mindre danske virksomheder for økonomisk omkostningsfulde og tidskrævende patentsager

Ved et nej bliver en særdomstol ikke øverste myndighed i patentsager i Danmark, der imod vil højesteret fortsat være øverste myndighed også når det gælder patentsager.  

Det er vigtigt at du stemmer!

I følge grundloven skal et flertal af vælgerne være imod forslaget for at det falder bort og dette flertal skal udgøre mindst 30% af alle stemmeberettigede. Dette betyder i praksis 2 ting:

At et flertal af vælgerne skal være imod betyder i praksis at antallet af nej-stemmer skal være større end summen af både ja-stemmer og blanke stemmer. Det vil sige at en blank stemme de facto er en ja-stemme.

Hvis ikke tilstrækkeligt mange mennesker (mindst 30% af alle stemmeberettigede) bruger deres stemme, vil et nej ikke være gyldigt. Dette kan virke som en noget omvendt konstruktion, hvor man aktivt skal sige nej for at noget ikke gennemføres, i stedet for at sige ja til at man gerne vil have det, men sådan er paragraffen i grundloven desværre skruet sammen. Det betyder at stemmer som ikke afgives i praksis er til fordel for ja-siden.

Derfor: Gør din stemme gældende! Mød op d. 25. maj og STEM NEJ til et Europæisk enhedspatent og en fælles patentdomstol.