”Målet er at lave eliteuniversiteter” – Interview med Kristoffer Rasmussen, formand for de humaniora studerende

Af Niklas Zenius Jespersen, studerende på Historie

Socialisten har mødt Kristoffer Dannefer Rasmussen, formand for HUMrådet på Københavns Universitet (KU), til en snak om de problemer studerende står overfor og hvordan vi bedst kæmper for bedre vilkår.

ImageSiden nytår har vi set to udspil på universitetsområdet, KU’s ledelse har fremlagt deres 5-punkts plan og regeringens Kvalitetsudvalg er kommet med en række anbefalinger. Synes du de udspil vil styrke kvaliteten på universitetet?

”Udspillene handler i virkeligheden ikke om at styrke kvaliteten, men om at spare penge. Der er meget i 5-punkts planen der kan styrke kvaliteten, men det er alt sammen ideer der i lang tid har ligget på tegnebrættet og ikke noget nyt. Det eneste nye vi har hørt er et minimumstal på 8 timers undervisning på kandidaten (i dag er der kandidatuddannelser helt uden undervisning, red.) og det er rigtig godt. Det er især noget vi har brug for her på humaniora.

Men kvalitetsudspillet kan vi ikke bruge til særlig meget. Det handler bare om at flytte en masse småfag til et sted i landet så der er mindre mulighed for at tage dem og man ødelægger en masse forskningscentre. Samtidig har man en masse initiativer der blot forringer studiemiljø og giver mindre penge til kvalitet.”

En del af udspillet vil indføre karakteradgangskrav på alle uddannelser, reducere optaget på bachelor og kun lade 1/3 færdigøre en kandidat (en universitetsuddannelse deles op i bachelor, første 3 år, og kandidat, sidste 2 år). Kunne man frygte at universitetet igen blev en uddannelse kun for eliten?

”Det tror jeg helt sikkert er planen. Lige nu tager næsten 29% af de unge en videregående uddannelse og nu tænker de, at vi har nået målsætningen på 25% af de unge så nu vil vi skære i antallet igen. Men de anbefalinger man er kommet med vil reducere det meget mere. Her på humaniora vil man i praksis skære 15% af de studerende fra og jeg tror målet er at lave eliteuniversiteter. Man kan se tydelige tegn i 5-punkts planen hvor man laver et karakteradgangskrav på 7 (for humaniora, 6 for resten af KU, red.). Man vil gerne lave A og B universiteter.”

Hvad mener du der skal til for at hæve kvaliteten?

”Først og fremmest skal der flere penge til. Vi har brug for et godt studiemiljø og flere undervisningstimer. Så ville der heller ikke falde så mange fra som der gør nu. Vi skal også havde mere alternativ undervisning og ikke blot forelæsninger og mere frihed til at designe sit eget studium.”

I slutningen af sidste år så vi de største protester blandt universitetsstuderende siden 70’erne. Alligevel fortsætter forringelserne. Hvordan ser du det videre perspektiv for studenterbevægelsen?

”Jeg syntes det er svært. Vi samlede 9.000 ud af 38.000 studerende på KU til demonstration, men regeringen fortsætter bare alligevel. Vi har en regering der ikke lytter til befolkningen, vi så det samme med lærerne. Den eneste mulighed vi har er at intensivere og tænke nyt. Jeg tror det er umuligt at lave et lobbyarbejde der kan ændre det og heller ikke underskriftsindsamlinger, vi er nød til at lave udenomsparlamentarisk arbejde.”

Vil du være med til at diskutere hvordan universitetet burde se ud og forberede nye kampe? Så deltag i kampagnen ”Et andet universitet” som bl.a. HUMrådet står bag. Du kan finde ud af hvornår de holder møder på Facebook. 

Dette er en stærk forkortet version af interviewet. Det kan høres i sin helhed via denne lydfil.