“Enhedslistens principprogram skal være analyserende og uddannede” – interview med Reinout Bosch

Image

Af Niklas Zenius Jespersen

Reinout Bosch fra Enhedslisten Nordvest er medforfatter til “På sporet af Socialisme”, der er et forslag til nyt principprogram for partiet. I et interview med Socialisten forklarer han at det er vigtigt, at der ligger underbyggede analyser bag programmet. 

Enhedslisten vedtog for to år siden at havde en toårig debat om et nyt principprogram til vedtagelse til Enhedslistens årsmøde her den 16-18. maj. Hvordan synes du den debat er gået?

”Jeg synes det har været  to meget korte år. I vores afdeling har vi haft en møderække, hvor vi diskuterede det gamle principprogram løst og fast, men man kommer ikke ind på de problemer, som Enhedslisten står med rent teoretisk ved at have de der diskussioner, de startede først rigtigt i oktober da skrivegruppens udkast kom (Hovedbestyrelsen har siden overtaget forslaget, red.).”

I forlængelse af den begrænsede diskussionstid, har der været flere der har været ude og foreslå at man udskød afgørelsen. Kan du ikke sige lidt mere om det?

”Vi har arbejdet på et forslag til dagsorden hvor man bare sletter ordet afstemning om lørdagen. Så man får den debat der er afsat på årsmødet, men ikke skal tage en beslutning. Vi har ikke diskuteret ordentligt hvad vi skal med et principprogram. Se Hovedbestyrelsens forslag, vedtager man det, så har man et program der måske er let at læse, det synes jeg ikke, men ubrugeligt til at arbejde med. Det er en feel-good fortælling hvor folk kan sige ”det er rigtig fint, jeg har også lyst til at gøre noget” og måske melde sig ind. Men man kan ikke bruge det til at diskutere med folk. For folk der er i Enhedslisten giver det ikke mulighed for at sige ”jeg er lidt i tvivl om mit arbejde, jeg kigger lige i principprogrammet og ser hvad hovedlinjerne er i vores arbejde, hvad vores mål er.”

Heller ikke hvordan partiet stiller sig i forhold til de sociale bevægelser. Det har på de sidste mange landsmøder været diskuteret ud fra konkrete forslag om aktiviteter, men teoretisk set har man ikke fået taget diskussionen.”

Du tænker på diskussionen om Enhedslisten selv skal tage initiativ til aktiviteter og igennem deres bevægelsesaktive eller om man skal vente på at der tages initiativer udenfor Enhedslisten?

”Netop. Især den diskussion der blusser op år efter år om demonstrationen til folketingets åbning og hvorvidt Enhedslisten skal indkalde til det eller lægge sig på ryggen og vente på at fagbevægelsen gør noget.”

Når du omtaler Hovedbestyrelsens forslag som en feel-good fortælling tænker du så på de dele om det offentlige som en slags forgænger for socialisme?

”Der kammer det selvfølgelig helt over. Men jeg synes man kan mærke det fra start af, der er nogle gode kræfter og det er det skabende mennesker og der er nogen onde kræfter og det er jagten på profit. Og alt det leder frem til moralen, at det nytter at handle. Og det er jo en fin morale, men det er også en morale et hvert andet parti i folketinget kunne få indskrevet i deres principprogram. Det er det jeg synes er en feel-good fortælling. At der så er nogen fortællinger om at DSB er et velfungerende system som ikke drives af profit, det synes jeg folk hvis de tænker sig om godt kan se ikke passer. DSB konkurrere og opføre sig ud fra profitmotiver på præcis samme måde som en kapitalistisk virksomhed.”

Det alternative forslag der fik flest stemmer på den forberedende delegeretkonference er ”Det enkle”. En af hovedpointerne i det er at Enhedslisten skal være et parti for alle der er imod nyliberalisme og ikke kun socialister. En del af hovedbestyrelsen har stillet et lignende ændringsforslag til deres eget programforslag. Hvad tænker du om det?

”Det er absolut den forkerte vej at gå for Enhedslisten. I længden vil det udvande Enhedslisten så meget at SF vil kunne overhæle Enhedslisten venstre om fordi SF faktisk vil kunne stå på en stærkere socialistisk profil. Så jeg tror det vil være meget skadeligt.”

En del af udgangspunkt for et nyt principprogram er at Enhedslisten er vokset og at man påstår at de nye folk man har tiltrukket ligger til højre for det nuværende principprogram. Hvad tænker du om det?

”Jeg tror det er meget blandet. Jeg tror helt klart vi tiltrækker en masse desillusionerede elementer fra socialdemokraterne og fra SF, men samtidig ved jeg også at mange unge der bliver tiltrukket til Enhedslisten er fra et langt mere radikaliseret lag. Det er ikke noget folk i vores generation husker at tingene har været bedre, vi har altid syntes det var noget lort, i stedet bliver vi inspireret af de folkelige kampe i Grækenland, Spanien, Tyrkiet og Brasilien og ser på at hele verden står i flammer og at vi også godt ved der kommer til at ske noget i Danmark.”

Lad os gå videre til jeres forslag til principprogram, vil du ikke introducere det?

På sporet af Socialisme kom fordi vi synes et principprogram skal give nogen underbyggede svar der ligger nogle analyser bag, i første omgang at den iboende modsætning i det kapitalistiske samfund er mellem arbejdere og kapital. Ud fra det må man forklare grundlæggende hvordan det her samfund hænger sammen fordi det er den slags spørgsmål folk har behov for at få svar på når de kommer ind i Enhedslisten, de har ikke behov for en lille peptalk i principprogrammet, de har behov for at få en politisk uddannelse.”

En af de ting der har været markant i næsten alle forslag har været modvækst, altså teorien om at vi skal have negativ vækst for miljøets skyld. Hvordan ser du jeres forslag i den diskussion?

”Vi går ikke ind for modvækst. I stedet siger vi at, der er vækst på et kapitalistisk grundlag, der ødelægger klima og nedslider mennesker og så er der vækst på et socialistisk grundlag, der giver mennesker mulighed for mere fritid og at udvikle sig. Det er den sidste vækst vi stræber efter.”

Et andet essentielt spørgsmål i principprogramsdebatten har været spørgsmålet om vold og staten hvor det gamle program erklærede at politiet og hæren skulle nedlægges og at en revolution kunne være nødt til at forsvare sig selv. Men i jeres forslag kommer i slet ikke ind på emnet?

”Vores forslag er også et kompromisforslag. Selvom det var en stor diskussion i starten, blev det ret meget lukket på sidste landsmøde af den vedtagelse om demokrati som Hovedbestyrelsen fik igennem. Jeg ved heller ikke om jeg syntes det hører til i et principprogram at forberede folk på at der vil komme voldelig modstand mod en magtovertagelse, det må tiden vise. Det jeg syntes er problemet i de andre forslag er at de prøver at udstille det som om at man kan stemme sig til magten i folketinget, for det tror jeg ikke på den borgerlige stat vil acceptere. Vi skal overbevise folk om at en socialistisk revolution kan ske i vores levetid og ved at man overtager produktionsmidlerne og derved fratager borgerskabet magten og efterfølgende verificere det ved en folkeafstemning. I forhold til nedlæggelsen af politiet tror jeg det tager meget plads at forklare ordentligt så folk forstår det og det er der mange der ikke har ville bruge her.”

Ideen om at nedlægge politi og militær og at det kan være nødvendigt at forsvare revolutionen med vold kommer jo ud af erfaringer fra bl.a. kuppet i Chile 1973. Hvis man ikke i principprogrammet politisk uddanner folk til at forberede sig på magtovertagelsen og statens modstand risikere man så ikke at lide nederlag på samme måde?

”Selvfølgelig. Og den uddannelse kan og skal ligge i meget andet end vores principprogram. Men jeg tror man først må vælge en ny hovedbestyrelse før, at de vil tage det ansvar på sig.”

I forlængelse heraf, ser du principprogramsdiskussionen mere som en del af en kamp om udviklingen end om hvilket principprogram Enhedslisten principielt bør havde?

”Ja, jeg synes ikke at nogen af forslagene kan danne et stærkt grundlag for Enhedslisten, selv ikke vores eget. Vi har ingen illusioner om at vi får flertal på landsmødet, for os er det vigtigste at vise at der er en anden vej, at man kan lave et program der er analyserende og som man kan uddanne folk med. Vi håber så mange som muligt vil stemme for vores forslag for at give det så stærkt et mandat som muligt til at fortsætte diskussionen på, for det farligste der kan ske er at diskussionen stopper og at det nye principprogram blot lægges væk og ikke bruges til noget.”