Underbetaling af SKPelever holder ikke – Det er løndumpning!

Kampagneinterview med EEO

Af Lasse Bertelsen

Erhverskolernes ElevOrganisation har startet en kampagne for at sikre ordentlig løn til de lærlinge der ikke har læreplads, SKP eleverne. Vi fangede Morten Egede, en 18 årig murerlærling fra Næstved, aktiv i EEO, til et interview om hvad det går ud på.

Kan du kort fortælle om hvad EEO er:

EEO er en interesseorganisation for erhvervsskoleelever og elever på teknisk gymnasium, der hjælper med at organisere elevråd og lægge pres på politikerne for at skabe bedre forhold på de tekniske skoler. Vi har eksisteret siden 1996 og samarbejder blandt andet med fagbevægelsen. Lige nu blandt andet med LO Ungdom for at få unge på de tekniske skoler til at stemme til EU parlamentsvalget.

Kan du fortælle hvad jeres kampagne går ud på:

SKP kampagnen går ud på at skolepraktik elever skal have overenskomstmæssig løn. En SKP elev under 18 år får 23,50 kr. i timen og en over 18 år får 45,- kr. i timen. Dette er cirka en tredjedel mindre end hvad overenskomsterne sikrer og derudover går man glip af ting som pension og lignende. Og det er bare hvis man sammenligner med førsteårslærlinge. Tager man en murerlærling med læreplads får han 110,- kr. i timen i den sidste del af læretiden. Mens en SKP elev stadig kun får 45,- kr.

Hvilke konsekvenser har den lave SKP løn:

Inden 2001 fik man overenskomstmæssig løn som SKP’er, men så nedlagde man SKP (SkoleKompenserende Praktikundervisning) i 2001. I 2007 genstartede man SKP igen, men nu til en speciel SKP ydelse svarende til 6.500,- kr. Dog lavere for folk under 18 år. Vi mener ikke at folk skal kunne arbejde 37 timer om ugen, oftest ude i virksomheder med de fastansatte, til en så ussel almisse. Går man til så lav en løn får man forringet sine muligheder for at få læreplads, da man ikke har mulighed for at opspare penge til indskud i lejlighed hvis en mulig læreplads skulle kræve at man flytter, eller spare op til kørekort, hvilket ofte er det der afholder mestre fra at tage en ind i virksomheden. Derudover er mange SKP elever tvunget til at gældssætte sig for at kunne betale huslejen og for at kunne få andet end rugbrød til aftensmad. Vi mener at SKP elever fortjener at leve, ikke bare overleve.

Er der andre der bakker op om kampagnen:

LH, Landsorganisationen af Handelsskoleelever er også med i kampagnen. Derudover er 3F BJMF ungdom også inde over, men de kører samtidig også kampagne for flere lærepladser. BJMF ungdom er nogle af dem vi gerne vil samarbejde meget med, de er meget aktive i København

Hvilke planer er der for kampagnen:

Der kommer en demonstration den 19. juni foran undervisningsministeriet. Der kommer undervisnings nedlæggelser i hele landet, ingen SKP elever kommer på arbejde den dag.
Der også planlagt andre aktioner.

Har du en besked til politikerne:

Lige løn for lige arbejde, det må være det der er budskabet. Det ligger sådan at skolepraktikelever er meget ude i virksomheder for at prøve hvad der sker ude på arbejdspladserne. Problemet er bare at de stadig render rundt til den lave praktik løn. Det holder ikke, det er løndumping!

For folk der vil vide mere om kampagnen kan de kontakter EEO på tlf.: 29 88 97 01 eller kigge ind på eeo.dk

Advertisements