Stem imod EU og kapitalisme

Den 25. maj er der valg til Europaparlamentet. Valget kommet i en periode hvor EU’s voldsomme monetaristiske velfærdsangreb har vist sig som en drønende fiasko. Men hvad er alternativet til EU og hvem skal man stemme på?

Europæiske arbejdere presset i knæ

EU har stået bag de mest voldsomme og brutale ødelæggelser af velfærden i Grækenland, Portugal og Spanien. Og bag de voldsomme angreb på velfærden i resten af Europa. I EU er det en klar politik at bankerne skal reddes og befolkningerne skal ofres. Mens de rige er blevet endnu rigere under krisen, må den europæiske arbejderklasse se sig presset ned på et niveau der ligger mange årtier tilbage. I Sydeuropa er der lange køer til suppekøkkener og uddeling af nødhjælp til mennesker der før havde rimelige jobs og rimelige lønninger. I dag mangler mange af dem både arbejde og bolig. I Tyskland har voldsomme forringelser af arbejdsløshedsunderstøttelsen (hvilket har inspireret Vestager og Corydon) betyder at mange tyske arbejdere må have flere jobs for at kunne skabe nok euroer sammen til at betale for huslejen. Den tyske arbejderklasse der tidligere har haft gode løn og arbejdsforhold kan i dag se ordinære jobs erstattet af lavt betalte midlertidige stillinger uden nogen for sikkerhed. En stort antal tyske arbejdere ved ikke om de har job i morgen og om de derfor kan forsørge familien. Den form for usikkerhed er igen med til at presse hele arbejdsmarkedet yderligere ned.

EU er kapitalisternes projekt

I Danmark er forholdene endnu ikke så grelle, og dog rykker vi nærmere og nærmere mod samme forhold. Lønningerne falder eller ligger stille og arbejdstempoet stiger. Ordinære jobs erstatttes af vikarer uden rettigheder. Er du så uheldig at blive fyret af din arbejdsgiver er det dig der bliver straffet (det burde jo være arbejdsgiveren der blev straffet), du bliver jaget rundt i systemet og presset til at søge jobs der ikke er der.

Det er helt klart at den politik den danske regering fører er helt i overensstemmelse med den politik EU diktere. Men betyder det så at vi bare skal melde os ud af EU så er alt godt? Desværre ikke. Mange af de angreb den europæiske arbejderklasse har lagt ryg til (inkl. den danske arbejderklasse) skyldes den verdensomspændende krise kapitalismen er i. Om vi er i EU eller ej har kapitalismen i øjeblikket ikke andet på dagsordenen end nedskæringer, arbejdsløshed og menneskelig ruin. Man skal også huske at de politikere og store virksomheder som står bag EU’s politik, stadig vil være der hvis EU forsvinder. EU er et reaktionært projekt for at støtte de europæiske kapitalister (også de danske) på bekostning af den europæiske arbejderklasse og arbejderklassen i de lande EU handler sammen med.

Ud med EU og kapitalismen

Vi skal ud af EU, ingen tvivl om det. Men at vi nedlægger EU vil bare ikke være løsningen. Løsningen er at nedlægge ikke bare EU, men også de reaktionære kræfter der står bag EU, nemlig de europæiske kapitalister og deres købte marionetdukker, kaldet politikere. Hvis alternativet til et kapitalistisk EU bare er et kapitalistisk Europa vil det ikke ændre noget. Nedskæringerne vil fortsætte og det vil fortsat være en lille bande af slipseklædte finansfyrster der diktere politikken, også i Danmark. Det eneste rimelige, retfærdige og demokratiske valg er at afskaffe slipsedyrenes enevælde. Med andre ord afskaffe kapitalismen.

For nogle er kapitalismens afskaffelse lig med ragnarok og klodens undergang. Men i virkeligheden er afskaffelsen af kapitalismen en meget simpel affære, der bare kræver at arbejderklassen overtager kontrollen over de største virksomheder og banker. Det vil sige at arbejderklassen fortsætter med at drive virksomhederne som i dag, men at de bare beholder overskuddet af deres eget arbejde og demokratisk vælger om overskuddene skal investeres i bedre skoler, plejehjem, arbejdsforhold eller det hele på en gang.

Progressive borgerlige?

Folkebevægelsen mod EU har været den bevægelse der siden 1972 har kæmpet kampen den bureaukratiske kapitalistiske misvækst kaldet EU. Ingen kan så tvivl om det. Folkebevægelsen har fra sin start været et bredt projekt hvor alle EU modstandere har kunne samles. Af de kræfter der har spillet en stor rolle gennem tiden er ikke mindst medlemmerne af DKP. DKPs linje var dengang folkebevægelsen blev startet af kampen mod kapitalismen skulle foregå over flere stadier og at inden man kunne kæmpe mod kapitalismen måtte man først have afskaffet ting som EU. Derfor gik DKP ind for at det blev lavet det de kaldte for folkefronter. Hvilket er fronter eller alliancer mellem arbejdere og progressive borgerlige. Ved at lave den slags brede fronter kunne man (i teorien) lettest komme ud af EU. Når det så var lykkedes kunne man bryde alliancen med de borgerlige og kæmpe for socialisme.

Støt de røde EU-modstandere

Men som beskrevet ovenfor vil afskaffelsen af EU ikke betyde en væsentlig anderledes kurs, så længe kapitalismen fortsætter. Derfor giver det ikke nogen mening af have en alliance med de borgerlige. En alliance med de borgerlige EU modstandere vil betyde at man er nød til at acceptere et borgerligt program i kampen mod EU, da de borgerlige jo ikke acceptere et socialistisk grundlag. Med andre ord vil det betyde at man kæmper for uafhængig dansk kapitalisme. Men at dette skulle skabe bedre forhold end under EU er utopi. Det er helt afgørende at kampen mod det kapitalistiske EU, bliver en kamp mod både EU og kapitalismen. I den kamp er det helt afgørende at tiltrække gode kræfter fra både fagbevægelsen, SF og Socialdemokratiet. At SF’s landsmøde har forbudt SF’ere at stille op for folkebevægelsen mod EU er dybt kritisabelt. Man skal huske at SF’ere tidligere har spillet en vigtig rolle i kampen mod EU eller EF som det hed før. Dermed presses SF’erne til at bakke op om den meget EU-venlige politik som Margrethe Auken har stået i spidsen for.

Vi opfordrer derfor til at stemme på de Enhedsliste medlemmer der stiller op på Liste N, Folkebevægelsen Mod EU:

Rinja Ronja Kari

Ole Nors Nielsen

Jean Thierry

Christian Juhl

Malte Bang

Victoria Risbjerg Valásquez

Troels Juel

Tobias Clausen

Advertisements