Spanien: Enorme masseprotester og politi-repression

Af Patrick Larsen

Søndag den 22. maj var mere end 1 million mennesker på gaden i Madrid. De demonstrerede for ”brød, arbejde og tag over hovedet” i en protest indkaldt af SAT, de andalusiske landarbejderes fagforening, samt en række andre sociale bevægelser, herunder de oppositionelle dele af CC.OO (den ene af landets to store fagforbund, red.)

Spanien er ekstremt hårdt ramt af den kapitalistiske krise, arbejdsløsheden er nu oppe på 26% og næsten 50% iblandt unge. Mens mange arbejderfamilier ugentligt mister deres hjem, fordi de ikke længere kan betale huslejen, står 3 millioner boliger tomme, som symbol på den braste boligbobbel og den spanske kapitalismes forfald.

Den konservative PP-regering, under ledelse af Mariano Rajoy, er dybt miskrediteret, dels på baggrund af en række korruptionsskandaler, dels fordi den har accepteret EU’s krav om yderligere besparelser og vidtrækkende forringelser af pensionsordninger.

Venstreorienteret profil og fagbevægelsens svigt

Demonstrationen startede helt fra det sydlige Spanien og folk vandrede op igennem landet, flere og flere kom med for hver landsby. Imens ungdomsprotesterne i 2011-2012 til en vis grad var præget af politikerlede og frustration, havde disse protester en klart venstreorienteret profil og en stor del af arrangørerne er aktive i Izquierda Unida (det forenede venstre) eller det nye parti PODEMOS.

Til gengæld udviste de to formænd for UGT og CC.OO, Toxo og Mendez ingen opbakning til demonstrationen overhovedet, men mødtes tværtimod med Rajoy for at forhandle en ny social pagt. Socialistpartiet PSOE valgte heller ikke at støtte op og ser i mange meningsmålinger ud til at stagnere, imens Izquierda Unida står til godt 15% af stemmerne, en situation som ikke er set siden 1970’erne.

Studenterprotester og repression

Da demonstrationen den 22. marts i Madrid var ved at slutte, angreb politiet demonstranter med stor brutalitet. Inden demonstrationen var omme beordrede betjente deltagerne til at forlade pladsen og da de modsatte sig, gik ordenstropperne til angreb med tåregas og knipler.

Alligevel er massebevægelsen ikke slut. Den 26. og 27. marts arrangerede to studenterorganisationer (Plataforma Estatal por la Escuela Pública og Sindicato de Estudiantes) en række besættelser af universiteter og gymnasier. I mere end 70 byer gik de studerende massivt på gaden og krævede undervisningsminister Werts afgang og tilbagetrækning af den nye uddannelsesreform.

Behovet for en enhedsfront

Millioner af spaniere begynder nu at forstå, at det såkaldte demokrati som blev indført efter Franco-diktaturets fald i 1976-77, ikke er andet end bankernes og arbejdsgivernes diktatur. Det er et system som ikke kan tilbyde en fremtid for det store flertal. Det er nødvendigt at forene alle de militante aktivister i fagbevægelsen og i de spredte arbejdskampe om et program der knytter de daglige krav sammen med kampen for socialisme.